גני ילדים בחינוך המיוחד

בעיר נתניה פועלים עשרות גני חינוך מיוחד. הגנים נותנים מענה לאפיוני מוגבלויות וצרכים שונים של ילדים, לכל הזרמים המוכרים על ידי משרד החינוך. השיבוץ לגנים נערך על פי אפיוני מוגבלויות, שנתון הגיל של כל ילד וקרבה למקום המגורים. שיבוצים לגנים אלה מזכים בהסעה ובדברים נוספים.

חיפוש גני ילדים

חפשו לפי שכונה

 

 

גן חינוך מיוחד, גן עדעדגן חינוך מיוחד, גן עדעד<img alt="ילדים משחקים בפינת החשבון בגן עדעד" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20עדעד%209437/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גן עדעד, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי דתי, המיועד לילדים בגיל 6. כתובת הגן: רחוב נתן קומוי 3, נתניה.https://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/adad.aspxתמונת פריט
גן חינוך מיוחד, גן אפיקגן חינוך מיוחד, גן אפיקגן אפיק, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 3. כתובת הגן: רחוב גבעתי 2, נתניה.https://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/afik.aspxתמונת ברירת מחדל
גן חינוך מיוחד, גן אלמוגןגן חינוך מיוחד, גן אלמוגן<img alt="חצר המשחקים של גן אלמוגן" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20אלמוגן%209416/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גן אלמוגן, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 5. כתובת הגן: רחוב שבטי ישראל 5, נתניה.​https://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/almogan.aspxתמונת פריט
גן חינוך מיוחד, גן עמיריםגן חינוך מיוחד, גן עמירים<img alt="פינת ישיבה בגן עמירים" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20עמירים%209442/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גן עמירים, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 3. כתובת הגן: רחוב אייר 2, נתניה.https://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/amirim.aspxתמונת פריט
גן חינוך מיוחד, גן אשדגן חינוך מיוחד, גן אשד<img alt="פעילות משחקי לוח בגן אשד" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20אשד%209402/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />​​גן אשד, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 4. כתובת הגן: רחוב מורן 4, נתניה​.https://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/ashad.aspxתמונת פריט
גן חינוך מיוחד, גן אביביםגן חינוך מיוחד, גן אביבים<img alt="נדנדה בגן חינוך מיוחד אביבים" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20אביבים%209307/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גן אביבים, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 3. כתובת הגן: רחוב גבעתי 5, נתניה.https://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/avivim.aspxתמונת פריט
גן חינוך מיוחד, גן איילת השחרגן חינוך מיוחד, גן איילת השחר<img alt=" רחבת הכניסה אל גן איילת השחר" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20איילת%20השחר%209426/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גן איילת השחר, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי דתי, המיועד לילדים בגיל 4. כתובת הגן: הרימון 22, נתניה.https://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/ayelethashahar.aspxתמונת פריט
גן חינוך מיוחד, גן דולבגן חינוך מיוחד, גן דולב<img alt="קריאת ספרים בגן דולב" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20דולב%209418/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />​גן דולב, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 3. כתובת הגן: רחוב אצ"ל 13, נתניה​.https://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/dolev.aspxתמונת פריט