בתי ספר על יסודיים בחינוך המיוחד

 

 

תיכון בית חנהתיכון בית חנה<img alt="" src="/PublishingImages/חינוך/מוכר%20שאינו%20רשמי/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SecondaryEducation/SSchools/Pages/tichonbethanna.aspxתמונת פריט
תיכון גמנסיהתיכון גמנסיה<img alt="" src="/PublishingImages/חינוך/מוכר%20שאינו%20רשמי/3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />תיכון גמנסיהhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SecondaryEducation/SSchools/Pages/tichongimnasya.aspxתמונת פריט
תיכון דברי חייםתיכון דברי חיים<img alt="" src="/PublishingImages/חינוך/מוכר%20שאינו%20רשמי/3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />תיכון דברי חייםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SecondaryEducation/SSchools/Pages/tichondivrehaim.aspxתמונת פריט
תיכון זיו אורתיכון זיו אור<img alt="" src="/PublishingImages/חינוך/מוכר%20שאינו%20רשמי/3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />תיכון זיו אורhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SecondaryEducation/SSchools/Pages/tichonzivor.aspxתמונת פריט
תיכון יהודה הלויתיכון יהודה הלוי<img alt="" src="/PublishingImages/חינוך/מוכר%20שאינו%20רשמי/3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />תיכון יהודה הלויhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SecondaryEducation/SSchools/Pages/tichonyehudahalevi.aspxתמונת פריט
תיכון עטרת בית יעקבתיכון עטרת בית יעקב<img alt="" src="/PublishingImages/חינוך/מוכר%20שאינו%20רשמי/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />תיכון עטרת בית יעקבhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SecondaryEducation/SSchools/Pages/tichonateretbeityaakov.aspxתמונת פריט
תיכון שובותיכון שובו<img alt="" src="/PublishingImages/חינוך/מוכר%20שאינו%20רשמי/3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />תיכון שובוhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SecondaryEducation/SSchools/Pages/tichonshuvu.aspxתמונת פריט
תיכון תל אביבתיכון תל אביב<img alt="" src="/PublishingImages/חינוך/מוכר%20שאינו%20רשמי/3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />תיכון תל אביבhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SecondaryEducation/SSchools/Pages/tichontelaviv.aspxתמונת פריט