פיתוח מבני חינוך והיסעים

​הסעות לתלמידי נתניה


עיריית נתניה מפעילה מערך הסעות לתלמידים במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד. זאת, בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.
הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא מרחק ניכר מביתם. ההסעה ניתנת גם לתלמידי החינוך המיוחד אשר לומדים בבתי ספר העונים על צרכיהם הייחודיים.
ההסעות מתקיימות במתכונת יום-יומית, בהתאם למערכת השעות הרשמית בלבד של מוסדות החינוך.

הסעות בחינוך הרגיל:

שמות התלמידים הזכאים להסעות מועברים למחלקת ההיסעים עם סיום שיבוצי התלמידים במסגרות החינוך השונות לצורך תכנון מסלולים ותחנות מול חברת ההסעות שנבחרה.
הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה, הכוללת תיאומים והנחיות, נמסרת לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברת ההסעות.
לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה כ- 10 דקות לפני השעה שנקבעה על ידי חברת ההסעה. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, בין אם הם ממתינים לילדם ובין אם אינם ממתינים בתחנת ההורדה.
האחריות להכרת תחנת האיסוף וההורדה הנה של התלמיד והוריו.
תלמידי החינוך הרגיל, מוסעים על פי תחנות אזוריות ולא מכתובת מגוריהם. 

הסעות בחינוך המיוחד:

הזכאות להסעות ולליווי בחינוך המיוחד נקבעת על ידי ועדת אפיון וזכאות ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. הודעה על הזכאות נמסרת להורים ולמחלקת ההיסעים בעירייה.
מחלקת ההיסעים משבצת תלמידים בהסעות עפ"י קריטריוני משרד החינוך ומתכננת בהתאם מסלולים מול חברות ההסעות שנבחרו. לתלמידים שזכאים לליווי על פי חוק ישובץ מלווה על ידי המחלקה אשר יצור קשר עם הורי התלמיד בטרם פתיחת שנת הלימודים.
הודעה להורים על אופן הפעלת ההסעה ו/או הליווי נמסרת לקראת סוף חודש אוגוסט על ידי חברות ההסעות, מלווי ההסעות ומחלקת ההיסעים.
לתשומת לבכם, כדי להבטיח את הסעת ילדכם הנכם נדרשים להמתין במקום האיסוף וההורדה כ-10 דקות לפני השעה שנקבעה על ידי חברת ההסעה. עד להגעת רכב ההסעה ומרגע עזיבתו, האחריות לילדים מוטלת באופן מוחלט על הוריהם, חלה חובה על ההורים לדאוג שבעלייה לרכב ההסעה ובירידה ממנו בפיזור יהיה נוכח אדם מעל גיל 18. במידה והתלמיד מסוגל ללכת לבד לביתו, על ההורים למלא הצהרה (ראה בטפסים) המאומתת ע"י עו"ד ולהגישה למחלקת ההיסעים.

כרטיס רב-קו:

כרטיס רב-קו הוא כרטיס נסיעה בקווי האוטובוס העירוניים בלבד. הכרטיס מאפשר נסיעה למסגרת החינוכית ובחזרה למקום המגורים. הכרטיס ניתן לתלמידות ולתלמידים בסטטוס נוער בלבד העומדים בקריטריונים שקבע משרד החינוך:
תלמידי כיתות ז' עד יב' המתגוררים במרחק 3 ק"מ ומעלה מהמסגרת החינוכית.
שימו לב:
תלמידים הלומדים בבית ספר שאינו בית הספר האזורי שלהם אינם זכאים לכרטיס רב-קו.
הזכאות אינה נקבעת רק על פי מרחק ההליכה ממקום המגורים למסגרת החינוכית, אלא גם על פי מספר ימי הלימוד וקיומן של הסעות למסגרת החינוכית.
באחריות המסגרת החינוכית להעביר לידיעת ההורים והתלמידים את נתוני המרחק לקביעת זכאותו של התלמיד לקבלת רב-קו.
תהליך טעינת הכרטיס 
עם סיום שיבוצי התלמידים במסגרות החינוך, ובדיקת הזכאים להסעה, יועברו שמות התלמידים הזכאים למחלקת ההיסעים. ההטענה לכרטיס הרב קו הינה דיגיטלית בלבד מידי חודש, למעט חודשים יולי ואוגוסט. 

ועדת חריגים

תלמידים עם בעיות רפואיות משמעותיות או עם קושי כלכלי ניכר, אשר אינם זכאים לכרטיסיית נסיעות רב-קו יכולים להגיש בקשה לוועדת חריגים באמצעות יועצת בית הספר.  


יש לצרף לבקשה:
אישורים רפואיים רלוונטיים.
תלמידים המטופלים ברווחה - חוות דעת של עובד/ת סוציאלי המתייחסת למצבם הסוציו-אקונומי והנחיצות בהשתתפות הרשות בעלות ההסעה.

​​​​​

ספר טלפונים

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >