שינויים מוצעים לקראת צו מיסים לשנת הכספים תשפ"ג - 2023

​ההצעות לשינויים בצו הארנונה ממשיכות את קו השינויים שבו אנו נוקטים כבר מס' שנים, במסגרתו אנו מנסים לצמצם את הפער בין אזור 1 למגורים ליתר אזורי הארנונה. בעקבות מס' עבודות חקר שבוצעו עבור העירייה בעניין זה, ומתוך הכרות מעמיקה עם אזורי העיר השונים החלה העירייה כבר בשנת 2014 במגמה של צמצום הפערים באמצעות הפחתה מדורגת של שיעור הארנונה באזור 1 למגורים, אזור בו שיעורי התעריפים גבוהים גם באופן יחסי לעיריות אחרות.

כמו כן, הצעה זו מנסה לתת מענה לתנופת ההתחדשות העירונית הקיימת בעיר באופן בו שדרוג השכונות הישנות, כמו כל בנייה חדשה אחרת, יקבל ביטוי בצו הארנונה וירחיב את בסיס ההכנסה וזאת, במקביל להפחתת התעריפים המדורגת כאמור לעיל.

קיים קושי ציבורי מובנה וברור בעריכת שינויים גדולים מדי בשיעורי תעריפי הארנונה למגורים, בוודאי כאשר מדובר בהעלאתם. לכן השינויים המוצעים על ידנו הם הדרגתיים ומינוריים, מתוך מטרה לייצר שינוי משמעותי לאורך זמן.

שינויים מוצעים לקראת צו הארנונה של שנת 2023 

החלטות מועצת העיריה מיום 29.6.2022

הפחתת ארנונה למגורים​

1.    מועצת העיריה החליטה בישיבתה מיום 29.6.2022 , לאשר הפחתה מתעריף הארנונה למגורים בשנת 2023 כדלקמן :

הפחתת תעריף לסיווגים 881 , 213 , 212 , 211

המשמעות הכספית של ההפחתה תהא בהתאם לנתוני הנכס של כל מחזיק ומחזיק . 

הפחתת תעריף לסיווגים 211,212,213,881

המשמעות הכספית של ההפחתה תהא בהתאם לנתוני הנכס של כל מחזיק ומחזיק

סוג נכסשיעור ההפחתהתיאור סוג הנכס

211

 

2%
 • דירת גג (פנטהאוז).
 • בית מגורים פרטי חד משפחתי או דו משפחתי אשר שטחו עולה על 100 מ"ר.
 • בית אבות ( סיווג 881 ).
2123.25%
 • דירת מגורים בבית משותף אשר בו מותקנת מעלית ושטחה עולה על  110 מ"ר.
 • בניינים צמודי קרקע טוריים מעל 2 יחידות דיור.
 • בית פרטי חד משפחתי או דו משפחתי עד 100 מ"ר (כולל).
2132%​
 • דירת מגורים בבית משותף אשר בו מותקנת מעלית ושטחה בין 81-110 מ"ר (כולל).
 • דירת מגורים בבית משותף שאין בו מעלית ואשר שטחה עולה על 110 מ"ר.

 

העלאת ארנונה לעסקים

2.    העלאת ארנונה לתחנות דלק בסיווג 803 והעלאת ארנונה לקרקע תפוסה של תחנות דלק בסיווג 804 .

התעריף המבוקש יהיה בשיעור 5% מעבר לשיעור העדכון ומעבר לתעריף לשירותים ומסחר במבנה וקרקע .

​3.    קביעת תת סיווג חדש וניפרד למפעלי בטון , טיט וכיו"ב .המסווגים כיום כתעשייה ( קוד סיווג 401 ) .

התעריף המבוקש יהיה בשיעור 5% מעבר לשיעור העדכון ומעבר לתעריף לתעשייה במבנה וקרקע .

מבנה -  172.1 ₪ למ"ר

קרקע -  19.03 ₪ למ"ר

כל תחום שיפוט של העיריה יחשב כאזור אחד .

החלטות מועצת העיריה הועברו לידי שרי הפנים והאוצר וכפופות לאישורם .במידה והשינויים יאושרו ע"י השרים , הם יכנסו לתוקפם החל מתאריך 1.1.2023

    עדכון :

ביום 21.12.22 התקבל מענה משרד הפנים , ראו המכתב 

​4.     הנחות

הגדלת הנחה להורים עצמאיים ​

       מועצת העיריה החליטה לאשר את הגדלת ההנחה הניתנת להורים  עצמאיים מ – 18% ל – 20% וזאת החל מ – 1.1.2023 .


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}