שינויים מוצעים לקראת צו מיסים לשנת הכספים תשפ"ג - 2023

​ההצעות לשינויים בצו הארנונה ממשיכות את קו השינויים שבו אנו נוקטים כבר מס' שנים, במסגרתו אנו מנסים לצמצם את הפער בין אזור 1 למגורים ליתר אזורי הארנונה. בעקבות מס' עבודות חקר שבוצעו עבור העירייה בעניין זה, ומתוך הכרות מעמיקה עם אזורי העיר השונים החלה העירייה כבר בשנת 2014 במגמה של צמצום הפערים באמצעות הפחתה מדורגת של שיעור הארנונה באזור 1 למגורים, אזור בו שיעורי התעריפים גבוהים גם באופן יחסי לעיריות אחרות.

כמו כן, הצעה זו מנסה לתת מענה לתנופת ההתחדשות העירונית הקיימת בעיר באופן בו שדרוג השכונות הישנות, כמו כל בנייה חדשה אחרת, יקבל ביטוי בצו הארנונה וירחיב את בסיס ההכנסה וזאת, במקביל להפחתת התעריפים המדורגת כאמור לעיל.

קיים קושי ציבורי מובנה וברור בעריכת שינויים גדולים מדי בשיעורי תעריפי הארנונה למגורים, בוודאי כאשר מדובר בהעלאתם. לכן השינויים המוצעים על ידנו הם הדרגתיים ומינוריים, מתוך מטרה לייצר שינוי משמעותי לאורך זמן.

שינויים מוצעים לקראת צו הארנונה של שנת 2023 

אושרו בוועדת הכספים מיום 14 יוני 2022                                         

מדובר בהפחתות המשך להפחתות שכבר בוצעו באזור 1, וזאת במסגרת מדיניות ראש העירייה להפחתת תעריף הארנונה למגורים באזור 1 שהחלה כבר בשנת 2015. 

מבוקשת הפחתת תעריף הארנונה למגורים באזור 1 ע"פ האמור להלן:

  • סיווג 211 –  דירות גג (פנטהאוז), בתי מגורים פרטיים חד משפחתי או דו משפחתי ששטחו עולה על 100 מ"ר ובתי אבות (סיווג 881), 4,249 בתי אב, הפחתה של 2% בתעריף הארנונה. מדובר בהפחתת חיוב נטו (אחרי הנחות) בסך של כ-1,170 אלש"ח
  • סיווג 212- דירות מגורים בבית משותף אשר בו מותקנת מעלית ושטחה עולה על 110 מ"ר, בניינים צמודי קרקע טוריים מעל 2 יח"ד וכן בתים פרטיים חד משפחתיים או דו משפחתיים עד 100 מ"ר (כולל), סיווג זה מהווה את מרבית הדירות באזור 1 – 17,227 בתי אב, הפחתה של 2.5% בתעריף הארנונה. מדובר בהפחתת חיוב נטו (אחרי הנחות) בסך של כ – 3,850 אלש"ח
  •  סיווג 213 – דירת מגורים בבית משותף אשר בו מותקנת מעלית ושטחה בין 81 ל-110 מ"ר (כולל), וכן דירת מגורים בבית משותף שאין בו מעלית ואשר שטחה עולה על 110 מ"ר, 12,445 בתי אב, הפחתה של 2% בתעריף הארנונה. מדובר בהפחתת חיוב נטו (אחרי הנחות) בסך של כ – 1,267 אלש"ח

הבקשות להפחתה עבור סיווגים אלו יוגשו כבקשה אחת באופן בו לא ניתן לאשר הפחתה רק עבור אחד הסיווגים אלא את כולם כמקשה אחת. מדובר בהפחתת חיוב נטו (אחרי הנחות) כוללת בסך של כ-6,290 אלש"ח, עבור 43% מבתי האב בעיר המחויבים ב 52% מסך השטח המחויב למגורים בעיר.

כל בניה חדשה למגורים שאוכלסה החל מיום 1.1.2024 תחויב כאזור גבייה גבוה יותר מן האזור בו היא נמצאת, והכל כדלקמן:

  • נכס הנמצא באזור 2 ואוכלס החל מיום 1.1.2024 יסווג כאזור 1
  • נכס הנמצא באזור 3 ואוכלס החל מיום 1.1.2024 יסווג כאזור 2
  • נכס הנמצא באזור 1 ואוכלס החל מיום 1.1.2024 יישאר מסווג כאזור 1

הכוונה היא להטיל ארנונה גבוהה יותר על מבנים חדשים ובדרך זו לעצור את הנצחת הפער בין אזורי הארנונה השונים.

אזורים בלתי מבונים שאינם מסומנים במפת האזורים ייחשבו כאזור 1 – זוהי הצהרת כוונות מצד העירייה שאינה מצריכה קבלת אישור משרד הפנים.

תבוצע התאמה לתעריפי המינימום על פי הקבוע בתקנות ההסדרים.

חלק מהסעיפים כפופים לאישור שרי הפנים והאוצר.

​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}