שעורי הארנונה

ביום רביעי ל' בסיוון תשפ"ב ( 29.6.22 ) אישרה מועצת העירייה את הצעת צו המיסים לשנת הכספים 2023 בנוסח כדלקמן :

מגורים :

 • מבוקשת הפחתה של 2% - לכלל יחידות הדיור באזור 1 לגבי סוג נכס א' 211
  " דירות גג (פנטהויז), בתי מגורים פרטיים חד משפחתיים או דו משפחתיים ששטחם עולה על 100 מ"ר ובתי אבות  "( סיווג 801).

 • מבוקשת הפחתה של 3.25% - לכלל יחידות הדיור באזור 1 לגבי סוג נכס ב' 212
  " דירות מגורים בבית משותף מעלית 110 מ"ר בבניין עם מעלית , צמודי קרקע   טוריים  מעל 2 יח"ד , בתים פרטיים / חד / דו/משפחתיים עד 100 מ"ר כולל "

 • מבוקשת הפחתה של 2% - לכלל יחידות הדיור באזור 1 לגבי סוג נכס ג' 213 
  " דירות מגורים בבית משותף ששטחם 110-81 מ"ר בבניין עם מעלית , דירות  ששטחן מעל 110 מ"ר בבניין משותף ללא מעלית "

 • הבקשות להפחתה עבור סיווגים אלו יוגשו כבקשה אחת באופן בו לא ניתן לאשר הפחתה רק עבור אחד הסיווגים , אלא לכולם כמקשה אחת .

 • ההגדרה לפיה " כל בניה חדשה למגורים שאוכלסה החל מיום 1.1.2024תחויב כאזור גבייה גבוה יותר מן האזור בו היא נמצאת " הוסרה והוצאה מנוסח הצו הסופי .

 • באזורים בלתי מבונים שאינם מסומנים במפת האזורים ייחשבו כאזור 1 ( המדובר בהטלה ראשונה של " אדמת בניין "), שאינה מצריכה קבלת אישור משרי הפנים והאוצר .

בעסקים :

 • מבוקש העלאת תעריף עבור סיווג "תחנות דלק" (קוד סיווג 803 ) כמפורט לנכסים באזור 1 בשיעור של 5% מבנה + קרקע תפוסה לתחנות דלק מעבר לשיעור עדכון התוספת השנתית ( 1.37% ).

 • מבוקש לקבוע תת סיווג חדש נפרד למפעלי בטון , מלט , טיט וכיו"ב המקיימים פעילות תעשייתית .
  התעריף המבוקש יהיה בשיעור 5% יותר מתעריף תעשיה במבנה ובקרקע .

 • השינויים (מגורים ועסקים) הוגשו לאישור שרי הפנים והאוצר וכפופים לאישורם.

הנחות:

 • העלאת שיעור ההנחה ל " הורה עצמאי " ( סעיף 15 עמוד 22 בצו הארנונה בפרק הנחות ) משיעור של 18% ל – 20% על כל שטח הנכס .

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 קישורי סיכום