סיכום החלטות מישיבת ועדת כספים מס' 27 מיום 14.6.22

​נספח ג', 16/06/2022

הנדון: סיכום החלטות מישיבת ועדת כספים מס' 27 מיום 14.6.22 

הישיבה התקיימה בתקשורת מרוחקת באמצעות הזום ופרונטאלית בחדר הישיבות                                          

משתתפים חדר ישיבות:

 • מר אלון אלרואי- יו"ר ועדת כספים
 • מר אלי דלל-סגן ומ"מ ראה"ע
 • גב' שירי חגואל סידון-סגן ומ"מ ראה"ע
 • מר חגי חדד-סגן ראה"ע וחבר ועדת כספים
 • מר אהרון אורגד-משנה לראה"ע וחבר ועדת כספים 
 • גב' טלי מולנר- חברת ועדת כספים 
 • עו"ד משה לוי-חבר ועדת כספים
 • מר אבי סלמה-חבר ועדת כספים 

משתתפים בזום:

 • מר עקיבא יצחקי-משנה לראה"ע וחבר ועדת כספים
 • גב' ליאורה לוי-חברת ועדת כספים 
 • מר רני אלוש-חבר ועדת כספים 
 • מר אדיר בנימיני-חבר ועדת כספים
 • מר אפרים בולמש-חבר ועדת כספים 
 • חלק מהמשתתפים במהלך הדיון החליפו השתתפות בין זום לנוכחות בישיבה.

עובדים ברשות:

 • מר שגיא רוכל-גזבר העירייה
 • מר גבי ביטון-מנהל אגף הכנסות העירייה
 • עו"ד מיכל אבידן-ס.מנהל אגף הכנסות העירייה 
 • עו"ד רומית סמסון-לשכה משפטית 
 • עו"ד משה וקנין-אגף הכנסות 
 • גב' עדנה קאיקוב-מנהלת אגף גזברות ומ"מ גזבר
 • גב' שירן תורגמן-מזכירת ועדת כספים

סדר היום והחלטות:

צו המיסים לשנת 2023

הסתייגות 1: עפ"י הצעת אהרון אורגד-השינוי המבוקש מהצו שהוגש, סיווגים 211,212,213 איזור 1 ,מוצעת הנחה של 3%.

בעד: רני אלוש, טלי מולנר, אהרון אורגד

נגד: אלון אלרואי, אלי דלל, שירי חגואל סידון,חגי חדד, משה לוי

נמנע: אין נמנעים

לא הצביע: מר אבי סלמה, ליאורה לוי, אפרים בולמש, מר אדיר בנימיני, מר עקיבא יצחקי.

הסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 2: עפ"י הצעת  אלון אלרואי בשם ראה"ע-השינוי המבוקש מהצו שהוגש, סעיף 1 רצ"ב תיאור ההצעה: מבוקשת הפחתת תעריף הארנונה למגורים באזור 1 ע"פ האמור להלן:

 • סיווג 211 – הפחתה של 2% בתעריף הארנונה             
 •  סיווג 212- הפחתה של 2.5% בתעריף הארנונה           
 • סיווג 213 –הפחתה של 2% בתעריף הארנונה

סך הכל הפחתה בחיוב בגובה של 6,290 אלש"ח. 

ההצעה  כוללת 3 הסיווגים כמקשה אחת.

בעד: מר אלון אלרואי, מר אפרים בולמש, מר אלי דלל, מר עקיבא יצחקי,גב' שירי חגואל סידון, מר חגי חדד, מר משה לוי., מר אדיר בנימיני, מר אהרון אורגד.

נגד: אין מתנגדים

נמנע:גב' טלי מולנר, מר רני אלוש

לא הצביע:מר אבי סלמה, גב' ליאורה לוי.

הסתייגות התקבלה ברוב קולות

הסתייגות 3: עפ"י הצעת אבי סלמה- השינוי המבוקש מהצו שהוגש, ביטול שינוי איזור סיווג למתחמי התחדשות עירונית, 5% תוספת למסחר עסקים מעל 1,000 מטר, 5% תוספת למפעלי בטון.

בעד: מר אבי סלמה, מר עקיבא יצחקי, מר רני אלוש.

נגד: מר אלון אלרואי,מר אלי דלל, גב' שירי חגואל סידון

נמנע:מר משה לוי, מר חגי חדד, גב' טלי מולנר.

לא הצביע: גב' ליאורה לוי, מר אפרים בולמש, מר אדיר בנימיני, מר אהרון אורגד.

הסתייגות לא התקבלה 

הסתייגות 4: עפ"י הצעת  רני אלוש-השינוי המבוקש מהצו שהוגש הוא תוספת תעריף לחניונים כמו בת"א 50 ₪ או המקסימום שיתיר משרד הפנים להגדיל.

בעד: מר רני אלוש, גב' טלי מולנר, מר משה לוי

נגד: מר חגי חדד, מר אדיר בנימיני,מר אבי סלמה, מר אלון אלרואי, מר אלי דלל, גב' שירי חגואל סידון מר עקיבא יצחקי.

נמנע: אין נמנעים 

לא הצביע: מר אפרים בולמש, גב' ליאורה לוי, מר אהרון אורגד.

הסתייגות לא התקבלה.

סיכום:

המלצת וועדת כספים לאשר צו המיסים, בשינוי ההסתייגות מס' 2. 

רצ"ב נספח ב' שינויים מוצעים-מתוקן. וצורפה מפת האיזורים.

בכבוד רב, 

עדנה קאיקוב,  מנהלת אגף גזברות ומ"מ גזבר​

​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}