מגורים

 

 

מדוע מתבצעת מדידת נכסים?מדוע מתבצעת מדידת נכסים?https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/RPTA/Pages/Q2.aspx ​משרד הפנים מחייב את הרשויות המקומיות לקיים מדידה של כל הנכסים בשטחן מדי מספר שנים. הסקר הנוכחי מבוצע בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון שחייב מדידה מדויקת של כל הנכסים הקיימים בעיר.
כיצד מתבצעות המדידות?כיצד מתבצעות המדידות?https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/RPTA/Pages/Q3.aspx ​עבור כל נכס נבדקות תכניות הבנייה המאושרות. לאחר מכן מגיע מודד לשטח ומבצע מדידה חיצונית של הנכס. המודד מודד את כלל השטחים בנכס ולא לוקח בחשבון לצורך קביעת שטח הנכס את השטחים שאינם ברי חיוב, לדוגמא עבור בתים משותפים במגורים לא נכללים חדרי מדרגות/מעלית, חדרי אשפה ולובי .
מהי המשמעות של סיווג הנכס?מהי המשמעות של סיווג הנכס?https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/RPTA/Pages/Q5.aspx ​בצו הארנונה מצוינים 5 סיווגים של נכסי מגורים ולכל סיווג נקבע תעריף שונה. סיוווג הנכס נקבע על פי שטחו ומאפייניו לדוגמא בניין עם מעלית או ללא מעלית, בית פרטי, דירת גג וכדומה. תוספת שטח, תוספת מעלית ושינויים דומים במבנה עשויים להביא לשינוי סיווג הנכס. סקר נכסים עשוי להוביל לתיקון סיווג שגוי שהיה קיים לנכס, לדוגמא- דירת גג שסווגה בעבר כדירה רגילה.
מהו סקר נכסים בארנונה?מהו סקר נכסים בארנונה?https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/RPTA/Pages/Q1.aspx ​סקר נכסים הוא פעולת מדידת שטח שמבצעת הרשות המקומית לנכסים, לרוב לצורך קביעת גובה תשלום הארנונה עבור נכסים אלו.​
לא היה אצלי מודד, כיצד התבצעה המדידה?לא היה אצלי מודד, כיצד התבצעה המדידה?https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/RPTA/Pages/Q6.aspx ​שיטת המדידה בסקר נכסים כוללת את שטח הדירה לרבות הקירות החיצוניים. לפיכך אין צורך להיכנס לבית עצמו. שטחים שאינם ברי חיוב מופחתים משטח המדידה. ככל שמוגשת השגה מפורטת למדידה שנקבעה, הנושא ייבדק פעם נוספת.
איך "גדל" הנכס?איך "גדל" הנכס?https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/RPTA/Pages/Q4.aspx ​שינוי בנתוני שטח הנכס לעומת מדידות קודמות יכול לנבוע מכמה סיבות הקמת פרגולה מקורה על הגג או בחצר הבית, הפיכת חניה למחסן, סגירת מרפסת או קירוי מרפסת, הקמת מבנים נוספים בשטח החצר או על הגג וכדומה. לעיתים מדובר פשוט במדידה מדויקת יותר של הנכס ולכן נוצר פער קטן לעומת המדידה הקודמת.
כיצד ניתן לערער על נתוני מדידת הנכס בסקר?כיצד ניתן לערער על נתוני מדידת הנכס בסקר?https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/RPTA/Pages/Q7.aspx ​השגה ו/או ערר ניתן להגיש השגה למנהל הארנונה תוך 90 יום מיום קבלת המכתב המפורט. השגה ו/או ערר ניתן להגיש על בסיס הנימוקים הבאים הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום, נפלה טעות בהודעת התשלום בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו, אינך מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודת העיריות. השגות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר העירוני, בהגשה ידנית במשרדי אגף ההכנסות (מחלקת שומה חדר 34) או באמצעות מייל [email protected] כמו כן ניתן להשאיר הודעה במוקד הטלפוני 077-8743657 ונציגי המחלקה יצרו עמכם קשר בהקדם. מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. על החלטה זו ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת ערר שנתמנתה לפי החוק. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי שאזור שיפוטו בתחום הרשות המקומית, תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה של ועדת הערר.

 

 

אישור משכנתא - ארנונה מגוריםאישור משכנתא - ארנונה מגוריםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/5.docxטופס הנחיות ומסמכים הדרושים לאישור טאבו ורישומי משכנתאhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=3
בקשה לפטור נכס ריק/ לא ראוי - ארנונה מגוריםבקשה לפטור נכס ריק/ לא ראוי - ארנונה מגוריםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/bak13.pdfבקשה לקבלת פטור מתשלום ארנונת מגורים בשל היות הנכס ריק/לא ראוי למגוריםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=10
בקשה לתיקון חיוב בארנונה מגורים(הגשת השגה)בקשה לתיקון חיוב בארנונה מגורים(הגשת השגה)השגה ו/או ערר ניתן להגיש בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו- 1976 והתקנות שהותקנו לפיו. בסעיף 3 לחוק נאמר כדלקמןhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=64
הודעה על עזיבת נכס - ארנונה מגוריםהודעה על עזיבת נכס - ארנונה מגוריםעל העוזב למסור הודעה על עזיבת הנכס בכתב וחתומה . חשוב לדעת! אי מתן הודעת עזיבה ביום העזיבה תגרום להמשך חיוב המחזיק הרשום בנכס עד ליום מסירת הודעה זו ועלולה לגרום להליכי אכיפה.https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=5
טופס החלפת מחזיקים שכירות- ארנונה מגוריםטופס החלפת מחזיקים שכירות- ארנונה מגוריםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/4.docמילוי טופס לצורך טיפול בפניה להחלפת מחזיקים שכירותhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=1
טופס החלפת מחזיקים, בעלות ו/אישור לטאבוטופס החלפת מחזיקים, בעלות ו/אישור לטאבוhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA/3.docxמסמך הנחיות לביצוע תחלופת בעלים בנכסhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=2
פניות עו"ד - החלפת מחזיקים בעלים ו/או אישור לטאבו - ארנונה מגוריםפניות עו"ד - החלפת מחזיקים בעלים ו/או אישור לטאבו - ארנונה מגוריםפניות עו"ד - החלפת מחזיקים בעלים ו/או אישור לטאבוhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=4

 

 

בדיקת יתרה בחשבון הארנונהבדיקת יתרה בחשבון הארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=27
הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום ארנונה מגוריםהצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום ארנונה מגוריםהוראת קבע לחברת אשראי בגין מיסים ואגרותhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=28
הצטרפות להוראת קבע בנקאית לתשלום ארנונה מגוריםהצטרפות להוראת קבע בנקאית לתשלום ארנונה מגוריםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/DirectDebitform.docxהוראת קבע לבנק בגין מיסים ואגרותhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=12
הצטרפות לקבלת שובר ארנונה לדוא"להצטרפות לקבלת שובר ארנונה לדוא"לhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=19
רישום דירה חדשה מחברה קבלניתרישום דירה חדשה מחברה קבלניתרישום דירה חדשה לצורך חשבון ארנונה עבור תושב משלםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=7
שינוי כתובת למשלוח חשבונות ארנונהשינוי כתובת למשלוח חשבונות ארנונהhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=6
תיק תושבתיק תושבפורטל שירות לתושב נתניהhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=35
תשלום חשבון ארנונה מגוריםתשלום חשבון ארנונה מגוריםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=25

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}