אכיפה לעסקים

​לבעל נכס שלא שילם את חשבון הארנונה למשך 2 תקופות תישלח דרישת חוב עם השלמת חיוב ארנונה לכל השנה. במידה שהחוב לא ישולם יינקטו הליכי גבייה בהתאם לפקודת מיסים גבייה ופקודת העיריות.​

​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}