שירותים ותשלומים

רשימת כלל השירותים והתשלומים הדיגיטליים אותם ניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני

 כל השירותים

 

 

תשלומי חינוךתשלומי חינוךתשלום אגרת שירותים וגני ילדים לעיריית נתניהGP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5 L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd GP0|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee L0|#05ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e GP0|#98439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50 L0|#098439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeeehttps://city4u.co.il/PortalServicesSite/cityPay/274000/mislaka/29GP0|#8178c314-e6c7-478c-a1ea-3bff85d1bde9 L0|#08178c314-e6c7-478c-a1ea-3bff85d1bde9|חינוך לגיל הרך GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#4cb68439-e188-461e-bbae-acc5a4403ba9 L0|#04cb68439-e188-461e-bbae-acc5a4403ba9|חינוך GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dבתשלום
תשלום חשבון ארנונה עסקיםתשלום חשבון ארנונה עסקיםGP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5 L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=21GP0|#11cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1 L0|#011cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1|ארנונה עסקים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#43b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7 L0|#043b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7|ארנונה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dבתשלום
תשלום חשבון ארנונה מגוריםתשלום חשבון ארנונה מגוריםGP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5 L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd GP0|#858699d4-4460-48ac-852a-0883b85de954 L0|#0858699d4-4460-48ac-852a-0883b85de954|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות:מחלקת שירות לקוחות שומה GPP|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=25GP0|#bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8 L0|#0bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8|ארנונה מגורים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#43b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7 L0|#043b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7|ארנונה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dבתשלום
תשלום דוחות פיקוחתשלום דוחות פיקוחGP0|#f60346d3-c690-4f5a-94b8-96ca3daeba7a L0|#0f60346d3-c690-4f5a-94b8-96ca3daeba7a|נושא:חניה ותנועה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dhttps://www.metropark.co.il/select-department/select-supervision-action/GP0|#061aa24b-b558-4c07-a6a7-bf2c08762d79 L0|#0061aa24b-b558-4c07-a6a7-bf2c08762d79|פיקוח עירוני GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#f60346d3-c690-4f5a-94b8-96ca3daeba7a L0|#0f60346d3-c690-4f5a-94b8-96ca3daeba7a|חניה ותנועה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dבתשלום
תשלום דוח חניהתשלום דוח חניהGP0|#f60346d3-c690-4f5a-94b8-96ca3daeba7a L0|#0f60346d3-c690-4f5a-94b8-96ca3daeba7a|נושא:חניה ותנועה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199d GP0|#43b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7 L0|#043b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7|נושא:ארנונהhttps://www.metropark.co.il/select-department/select-parking-action/payment/search-parking-report?AuthorityID=40GP0|#269eb4d7-64ae-42f5-bb76-7ac3a441d8f5 L0|#0269eb4d7-64ae-42f5-bb76-7ac3a441d8f5|דוחות GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#f60346d3-c690-4f5a-94b8-96ca3daeba7a L0|#0f60346d3-c690-4f5a-94b8-96ca3daeba7a|חניה ותנועה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199d GP0|#43b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7 L0|#043b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7|ארנונהבתשלום
תשלום בגין אגרות מידעתשלום בגין אגרות מידעGP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd GP0|#f5574f12-d15b-4d90-be7a-bef4c023b114 L0|#0f5574f12-d15b-4d90-be7a-bef4c023b114|עץ ארגוני:מינהל הנדסה:אגף רישוי ופיקוח על הבנייה GPP|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d GP0|#166dc76d-aaab-4725-9837-f77a15547959 L0|#0166dc76d-aaab-4725-9837-f77a15547959|עץ ארגוני:מינהל הנדסה:אגף רישוי ופיקוח על הבנייה:אגף פיקוח על הבנייה GPP|#f5574f12-d15b-4d90-be7a-bef4c023b114https://www.citypay.co.il/ecommerce/Default.aspx?siteid=1&rashut=274000&category=444GP0|#7cbbf353-e7e1-47ca-b52b-5a5c72de5ddf L0|#07cbbf353-e7e1-47ca-b52b-5a5c72de5ddf|הנדסה כללי GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103 L0|#0e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103|הנדסה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dבתשלום
תשלום אגרת בקשת מידע- חוק חופש המידעתשלום אגרת בקשת מידע- חוק חופש המידעGP0|#7cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2 L0|#07cd7ef6b-8299-4708-a85a-cc18d72869b2|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב:היחידה לפניות הציבור GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#10adf868-5567-4672-963f-3b3d0cb21aa4 GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113 GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd GP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113 L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבhttps://www.citypay.co.il/ecommerce/Default.aspx?siteid=1&rashut=274000&category=1&ruProduct=16242912&showAll=1GP0|#a9a5c808-f7a8-4db2-83ac-90ca0994cb34 L0|#0a9a5c808-f7a8-4db2-83ac-90ca0994cb34|חופש המידע GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#36b9ed53-7ff3-402a-95ac-5d1dc61718d9 L0|#036b9ed53-7ff3-402a-95ac-5d1dc61718d9|שירות וחדשנות GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dבתשלום
תיק תושבתיק תושבפורטל שירות לתושב נתניהGP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5 L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd GP0|#858699d4-4460-48ac-852a-0883b85de954 L0|#0858699d4-4460-48ac-852a-0883b85de954|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות:מחלקת שירות לקוחות שומה GPP|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=35GP0|#bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8 L0|#0bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8|ארנונה מגורים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#43b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7 L0|#043b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7|ארנונה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dללא תשלום
תוכניות בניין עיר סרוקותתוכניות בניין עיר סרוקותGP0|#e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103 L0|#0e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103|נושא:הנדסה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dhttps://edit.netanya.muni.il/CityHall/Engineering/Pages/ScannedCityPlans.aspxGP0|#e28ebc36-de39-4f7c-982e-c12629e16031 L0|#0e28ebc36-de39-4f7c-982e-c12629e16031|תכנון ובניה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103 L0|#0e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103|הנדסה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dללא תשלום
שליחת פנייה כללית בנושאי גבייה- תשלומי גני ילדיםשליחת פנייה כללית בנושאי גבייה- תשלומי גני ילדיםGP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5 L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd GP0|#98439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50 L0|#098439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e GP0|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee L0|#05ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרךhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=3GP0|#8178c314-e6c7-478c-a1ea-3bff85d1bde9 L0|#08178c314-e6c7-478c-a1ea-3bff85d1bde9|חינוך לגיל הרך GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#4cb68439-e188-461e-bbae-acc5a4403ba9 L0|#04cb68439-e188-461e-bbae-acc5a4403ba9|חינוך GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199d