טפסים שימושיים

רשימת כלל הטפסים בעיריית נתניה, להורדה או מילוי ושליחה אונליין, לשימושכם

 כל הטפסים

 

 

תצהיר פטור לפי סעיף 19-ג-1 לתוספת השלישיתתצהיר פטור לפי סעיף 19-ג-1 לתוספת השלישיתהצהרה של בעלי נכסGP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd GP0|#b6201b35-fe94-4f01-8268-3971b9660951 L0|#0b6201b35-fe94-4f01-8268-3971b9660951|תת נושא:שמאות עירונית והיטל השבחה GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Engineering1.docxGP0|#b6201b35-fe94-4f01-8268-3971b9660951 L0|#0b6201b35-fe94-4f01-8268-3971b9660951|שמאות עירונית והיטל השבחה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103 L0|#0e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103|הנדסה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dטופס לא מקוון
תצהיר עורך הבקשה על תיקון הערות תכנוניותתצהיר עורך הבקשה על תיקון הערות תכנוניותתצהיר עורך הבקשה והמבקש על כך שעותק הבקשה החתום לפתיחת הבקשה להיתר בניה תואם למידע שנמסרGP0|#166dc76d-aaab-4725-9837-f77a15547959 L0|#0166dc76d-aaab-4725-9837-f77a15547959|עץ ארגוני:מינהל הנדסה:אגף רישוי ופיקוח על הבנייה:אגף פיקוח על הבנייה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#f5574f12-d15b-4d90-be7a-bef4c023b114 GPP|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning6.pdfGP0|#39c397ee-cc4e-45e4-9ba9-f52ba498d579 L0|#039c397ee-cc4e-45e4-9ba9-f52ba498d579|רישוי ופיקוח GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103 L0|#0e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103|הנדסה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dטופס לא מקוון
תצהיר עורך הבקשה והמבקש על כך שעותק הבקשהתצהיר עורך הבקשה והמבקש על כך שעותק הבקשהתצהיר עורך הבקשה על תיקון הערות תכנוניות והגשת גרסה, במערכת רישוי זמיןGP0|#166dc76d-aaab-4725-9837-f77a15547959 L0|#0166dc76d-aaab-4725-9837-f77a15547959|עץ ארגוני:מינהל הנדסה:אגף רישוי ופיקוח על הבנייה:אגף פיקוח על הבנייה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#f5574f12-d15b-4d90-be7a-bef4c023b114 GPP|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning3.pdfGP0|#39c397ee-cc4e-45e4-9ba9-f52ba498d579 L0|#039c397ee-cc4e-45e4-9ba9-f52ba498d579|רישוי ופיקוח GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103 L0|#0e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103|הנדסה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dטופס לא מקוון
תיאום תכנון- טופס פנייה לעיריית נתניהתיאום תכנון- טופס פנייה לעיריית נתניהטופס פנייה לאגף תאום ותשתיותGP0|#c62eca12-6221-4be0-9acb-715dd5cf95d6 L0|#0c62eca12-6221-4be0-9acb-715dd5cf95d6|עץ ארגוני:מינהל הנדסה:אגף תיאום ותכנון תשתית GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/planning4.docxGP0|#671b3538-4a09-4124-9d93-f77e75b165a2 L0|#0671b3538-4a09-4124-9d93-f77e75b165a2|תיאום תכנון ותשתית GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103 L0|#0e9c18199-9b13-4267-b361-d5d0d077c103|הנדסה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dטופס לא מקוון
תחלופת מחזיקים שכירות - ארנונה עסקיםתחלופת מחזיקים שכירות - ארנונה עסקיםטופס הצהרה בנושא תחלופת מחזיקיםGP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5 L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd GP0|#e416e35c-4e4a-4497-a7e4-d6e2760f76b5 L0|#0e416e35c-4e4a-4497-a7e4-d6e2760f76b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות:מחלקת עסקים GPP|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=9GP0|#11cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1 L0|#011cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1|ארנונה עסקים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#43b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7 L0|#043b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7|ארנונה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dטופס מקוון
תחלופת מחזיקים בעלים ו/או אישורים לטאבו - ארנונה עסקיםתחלופת מחזיקים בעלים ו/או אישורים לטאבו - ארנונה עסקיםטופס הצהרה בנושא החלפת מחזיקים בעלים ו/או אישורים לטאבוGP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5 L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd GP0|#e416e35c-4e4a-4497-a7e4-d6e2760f76b5 L0|#0e416e35c-4e4a-4497-a7e4-d6e2760f76b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות:מחלקת עסקים GPP|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5https://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=13GP0|#11cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1 L0|#011cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1|ארנונה עסקים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#43b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7 L0|#043b0c9a8-cb6c-4307-bf41-b7547b07e5c7|ארנונה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dטופס מקוון
תוכנית ייחודית לבני משפחה המטפלים באזרח הוותיקתוכנית ייחודית לבני משפחה המטפלים באזרח הוותיקGP0|#8bd6421a-0ef7-48e8-980a-7dc4a7f52dff L0|#08bd6421a-0ef7-48e8-980a-7dc4a7f52dff|נושא:רווחה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dhttps://v2.netanya.muni.il/matzofGP0|#8bd6421a-0ef7-48e8-980a-7dc4a7f52dff L0|#08bd6421a-0ef7-48e8-980a-7dc4a7f52dff|רווחה GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dטופס מקוון
שאלון להורים לקראת הדיון בוועדת זכאות ואפיון שאלון להורים לקראת הדיון בוועדת זכאות ואפיון לקראת הדיון בוועדת זכאות ואפיון הנכם מוזמנים למלא את השאלון. שאלון זה מהווה חלק משמעותי ממקורות המידע המובאים בפני חברי הוועדה ותרומתו לקיום הדיון חשובה ביותר.GP0|#01b813b8-af6a-4cb7-9ce7-37accf52098e L0|#001b813b8-af6a-4cb7-9ce7-37accf52098e|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך מיוחד GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Special%20Education6.pdfGP0|#4d2a0e9e-00a6-4a50-8335-c5a0d43fd480 L0|#04d2a0e9e-00a6-4a50-8335-c5a0d43fd480|חינוך מיוחד GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#4cb68439-e188-461e-bbae-acc5a4403ba9 L0|#04cb68439-e188-461e-bbae-acc5a4403ba9|חינוך GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dטופס לא מקוון
שאלון גננת עבור ילד בגן פרטישאלון גננת עבור ילד בגן פרטישאלון לגננת לגבי ילד המופנה לוועדת זכאות ואפיון, לצורך בחינת קבלת שירותי חינוך מיוחדGP0|#01b813b8-af6a-4cb7-9ce7-37accf52098e L0|#001b813b8-af6a-4cb7-9ce7-37accf52098e|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך מיוחד GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Special%20Education5.docxGP0|#4d2a0e9e-00a6-4a50-8335-c5a0d43fd480 L0|#04d2a0e9e-00a6-4a50-8335-c5a0d43fd480|חינוך מיוחד GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3GP0|#4cb68439-e188-461e-bbae-acc5a4403ba9 L0|#04cb68439-e188-461e-bbae-acc5a4403ba9|חינוך GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dטופס לא מקוון
רשימת הטיפולים שלהם זכאי תלמיד במסגרת ההסדר בין משרד החינוך לבין כלל בריאותרשימת הטיפולים שלהם זכאי תלמיד במסגרת ההסדר בין משרד החינוך לבין כלל בריאותרשימת הטיפולים שלהם זכאי תלמיד במסגרת ההסדר בין משרד החינוך לבין כלל בריאותGP0|#4cb68439-e188-461e-bbae-acc5a4403ba9 L0|#04cb68439-e188-461e-bbae-acc5a4403ba9|נושא:חינוך GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/medicalforstudents.pdfGP0|#4cb68439-e188-461e-bbae-acc5a4403ba9 L0|#04cb68439-e188-461e-bbae-acc5a4403ba9|חינוך GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dטופס לא מקוון