תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

רענון הנחיות לפינוי גזם ופסולת גושית בנתניהhttps://new.netanya.muni.il/News/Pages/Article173.aspxרענון הנחיות לפינוי גזם ופסולת גושית בנתניהעיריית נתניה משקיעה מאמצים מרובים בטיפוח העיר ובשמירה על ניקיונה.עיריית נתניה משקיעה מאמצים מרובים בטיפוח העיר ובשמירה על ניקיונה.תמונת פריטפינוי אשפה;ניקיון העיר