תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

בית ספר יסודי צליל מצוינות (לשעבר יגאל אלון)https://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/YigalAlon.aspxבית ספר יסודי צליל מצוינות (לשעבר יגאל אלון)צליל מצוינות , האקדמיה הצעירה למוזיקה, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר- רחוב נורדאו 18, נתניה. בית חינוך יגאל אלון האקדמיה הצעירה למוזיקה, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב נורדאו 18, נתניה.צליל מצוינות , האקדמיה הצעירה למוזיקה, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר- רחוב נורדאו 18, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי ישורוןhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Yeshurun.aspxבית ספר יסודי ישורוןבית חינוך ישורון, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב ההסתדרות 15, נתניה.בית חינוך ישורון, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב ההסתדרות 15, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי יונתןhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Yonatan.aspxבית ספר יסודי יונתןבית חינוך יונתן, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - שד' איתמר בן אב"י 30, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי יונתןhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Yonatantest.aspxבית ספר יסודי יונתןבית חינוך יונתן, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - שד' איתמר בן אב"י 30, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי תשריhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Tishrey.aspxבית ספר יסודי תשריבית חינוך תשרי, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב תשרי 10, נתניה.בית חינוך תשרי, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב תשרי 10, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי צופיהhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Tzofia.aspxבית ספר יסודי צופיהבית ספר יסודי צופיה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי שורשיםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Shorashim.aspxבית ספר יסודי שורשיםבית חינוך שורשים, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב דב גרונר 13, נתניה.בית חינוך שורשים, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב דב גרונר 13, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי שובוhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Shuvu.aspxבית ספר יסודי שובובית חינוך שובו, בית ספר יסודי בזרם החינוך החרדי-עצמאי. כתובת בית הספר - רחוב שחל 17, נתניה.בית חינוך שובו, בית ספר יסודי בזרם החינוך החרדי-עצמאי. כתובת בית הספר - רחוב שחל 17, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי תחכמוניhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Tachkemoni.aspxבית ספר יסודי תחכמוניבית חינוך תחכמוני, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב יהודה הלוי 35, נתניה.בית חינוך תחכמוני, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב יהודה הלוי 35, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי שז"רhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Shazar.aspxבית ספר יסודי שז"רבית חינוך שז בית חינוך שז"ר, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב ד"ר סטופ 7, נתניה.בית חינוך שז"ר, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב ד"ר סטופ 7, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי שמריתhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Shimrit.aspxבית ספר יסודי שמריתבית חינוך שמרית, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב הדקל 10, נתניה. בית חינוך שמרית, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב הדקל 10, נתניה.בית חינוך שמרית, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב הדקל 10, נתניה. תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי רזיאלhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/raziel.aspxבית ספר יסודי רזיאלבית חינוך רזיאל, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב חבצלת החוף 3, נתניה.בית חינוך רזיאל, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב חבצלת החוף 3, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי רימלטhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Rimalt.aspxבית ספר יסודי רימלטבית חינוך רימלט, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב האגוז 5, נתניה.בית חינוך רימלט, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב האגוז 5, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי רועי קלייןhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/RoeyKlain.aspxבית ספר יסודי רועי קלייןבית חינוך רועי קליין, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב הרטום 35, נתניה.בית חינוך רועי קליין, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב הרטום 35, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי אורות רש"יhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/OrotRashi.aspxבית ספר יסודי אורות רש"יבית חינוך אורות רשי, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב אריה לייב יפה 6, נתניה.בית חינוך אורות רשי, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב אריה לייב יפה 6, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי עוזיאלhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Oziel.aspxבית ספר יסודי עוזיאלבית חינוך עוזיאל, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב איזיק רמבה 8, נתניה.בית חינוך עוזיאל, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב איזיק רמבה 8, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי רביןhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Rabin.aspxבית ספר יסודי רביןבית חינוך רבין, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב הזמיר 18, נתניה.בית חינוך רבין, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב הזמיר 18, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי נעמי שמרhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/NaomiShemer.aspxבית ספר יסודי נעמי שמרבית חינוך נעמי שמר, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב לאון רייך 4, נתניה. בית חינוך נעמי שמר, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב לאון רייך 4, נתניה.בית חינוך נעמי שמר, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב לאון רייך 4, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי נועםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Noam.aspxבית ספר יסודי נועםבית חינוך נועם, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב מוריה 6, נתניה.בית חינוך נועם, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי-דתי. כתובת בית הספר - רחוב מוריה 6, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים
בית ספר יסודי מנחם בגיןhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/MenahemBegin.aspxבית ספר יסודי מנחם בגיןבית חינוך מנחם בגין, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב מוטה גור 4, נתניה.בית חינוך מנחם בגין, בית ספר יסודי בזרם החינוך הממלכתי. כתובת בית הספר - רחוב מוטה גור 4, נתניה.תמונת פריטחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים