תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

סיכום החלטות מישיבת ועדת כספים מס' 27 מיום 14.6.22https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/Summary.aspxסיכום החלטות מישיבת ועדת כספים מס' 27 מיום 14.6.22סיכום החלטות מישיבת ועדת כספים מס' 27 מיום 14.6.22. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע;חופש המידע:ספרים:צו המיסים;חופש המידע:ספרים
שינויים מוצעים לקראת צו מיסים לשנת הכספים תשפ"ג - 2023https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/changes.aspxשינויים מוצעים לקראת צו מיסים לשנת הכספים תשפ"ג - 2023שינויים מוצעים לקראת צו מיסים לשנת הכספים תשפללא תמונהארנונה;חופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסים
דברי הסבר להצעת צו המיסים לשנת הכספים תשפ"ג-2023https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/info.aspxדברי הסבר להצעת צו המיסים לשנת הכספים תשפ"ג-2023דברי הסבר להצעת צו המיסים לשנת הכספים תשפללא תמונהארנונה;חופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסים
טיוטת הצעה בדבר ארנונה כללית לשנת 2023https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/draft.aspxטיוטת הצעה בדבר ארנונה כללית לשנת 2023טיוטת הצעה בדבר ארנונה כללית לשנת 2023. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטארנונה;חופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסים
דבר ראש העירhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/2022/MayorSpeech.aspxדבר ראש העירדבר ראש העיר. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטארנונה;חופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסים;ראש העיר
פרק ה' (4)- הנחות לעסקיםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/2022/Chaptere4.aspxפרק ה' (4)- הנחות לעסקיםפרק ה' (4)- הנחות לעסקים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטארנונה;חופש המידע:ספרים:צו המיסים;חופש המידע;חופש המידע:ספרים
פרק ה' (3)- פטורים והנחות למגורים- הגדרות לגבי בקשות הנחה למגוריםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/2022/Chaptere3.aspxפרק ה' (3)- פטורים והנחות למגורים- הגדרות לגבי בקשות הנחה למגוריםפרק ה' (3)- פטורים והנחות למגורים- הגדרות לגבי בקשות הנחה למגורים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע:ספרים:צו המיסים;חופש המידע;חופש המידע:ספרים
פרק ה' (2)- פטורים והנחות למגורים- טבלאות קריטריוניםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/2022/Chaptere2.aspxפרק ה' (2)- פטורים והנחות למגורים- טבלאות קריטריוניםפרק ה' (2)- פטורים והנחות למגורים- טבלאות קריטריונים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע:ספרים:צו המיסים;חופש המידע;חופש המידע:ספרים
פרק ה' (1)- פטורים והנחות למגורים- כלליhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/2022/Chaptere1.aspxפרק ה' (1)- פטורים והנחות למגורים- כלליפרק ה' (1)- פטורים והנחות למגורים- כללי. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע:ספרים:צו המיסים;חופש המידע:ספרים
פרק ד'- שיעורי הארנונה לנכסים נוספיםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/2022/Chapterd.aspxפרק ד'- שיעורי הארנונה לנכסים נוספיםפרק ד'- שיעורי הארנונה לנכסים נוספים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסים
פרק ג'- שיעורי הארנונה למשרדים, שירותים, מסחר , תעשיה וחקלאותhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/2022/Chapterc.aspxפרק ג'- שיעורי הארנונה למשרדים, שירותים, מסחר , תעשיה וחקלאותפרק ג'- שיעורי הארנונה למשרדים, שירותים, מסחר , תעשיה וחקלאות. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהחופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסים;ארנונה
פרק ב'- ארנונה למגוריםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/2022/Chapterb.aspxפרק ב'- ארנונה למגוריםפרק ב'- ארנונה למגורים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסים
פרק א'- תעריפי מס ארנונהhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/2022/Chaptera3.aspxפרק א'- תעריפי מס ארנונהפרק א'- תעריפי מס ארנונה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסים
פרק א' כללי והגדרות (2)https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/2022/Chaptera2.aspxפרק א' כללי והגדרות (2)פרק א' כללי והגדרות (2). באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהחופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסים;ארנונה
פרק א'- כללי והגדרות (1)https://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/2022/Chaptera1.aspxפרק א'- כללי והגדרות (1)פרק א'- כללי והגדרות (1). באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהחופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסים;ארנונה
בעלי תפקידים במחלקת עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/BusinessPropertyTax/Pages/Staff.aspxבעלי תפקידים במחלקת עסקיםבעלי תפקידים במחלקת עסקים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלארנונה;עסקים
אגף הכנסות העירייה יהיה סגור לקבלת קהלhttps://new.netanya.muni.il/News/Pages/Article867.aspxאגף הכנסות העירייה יהיה סגור לקבלת קהלאגף הכנסות העירייה יהיה סגור לקבלת קהל בין התאריכים 9/1/22- 12/1/22 עקב יציאה להשתלמות . אגף הכנסות העירייה יהיה סגור לקבלת קהל בין התאריכים 9/1/22- 12/1/22 עקב יציאה להשתלמות . תמונת פריטארנונה;אכיפה:חנייה;מוקד עירוני
פרק ה' (4)- הנחות לעסקיםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/Chaptere4.aspxפרק ה' (4)- הנחות לעסקיםפרק ה' (4)- הנחות לעסקים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע:ספרים:צו המיסים;חופש המידע;חופש המידע:ספרים
פרק ה' (3)- פטורים והנחות למגורים- הגדרות לגבי בקשות הנחה למגוריםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/Chaptere3.aspxפרק ה' (3)- פטורים והנחות למגורים- הגדרות לגבי בקשות הנחה למגוריםפרק ה' (3)- פטורים והנחות למגורים- הגדרות לגבי בקשות הנחה למגורים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע:ספרים:צו המיסים;חופש המידע;חופש המידע:ספרים
פרק ה' (2)- פטורים והנחות למגורים- טבלאות קריטריוניםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/Chaptere2.aspxפרק ה' (2)- פטורים והנחות למגורים- טבלאות קריטריוניםפרק ה' (2)- פטורים והנחות למגורים- טבלאות קריטריונים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע:ספרים:צו המיסים;חופש המידע;חופש המידע:ספרים