תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

מנהל/ת אזור דרום מרכז העיר, מחלקת גני ילדיםhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=641מנהל/ת אזור דרום מרכז העיר, מחלקת גני ילדיםספר טלפונים/אנשים09-8649063מנהל/ת מחלקת גני ילדים, אזור דרום העירשובל בן צור ארי072-3201898[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדיםGP0|#00cbc0c1-dbbd-485d-9e2c-827ee9813a7e;L0|#000cbc0c1-dbbd-485d-9e2c-827ee9813a7e|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים641641
מנהל/ת מחלקת רישום לגני ילדיםhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1117מנהל/ת מחלקת רישום לגני ילדיםספר טלפונים/אנשים09-8649063מנהל/ת מחלקת רישום גני ילדיםמזל דדון09-8362841[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים:איזור רישום דרום מרכז – מאיה זטלאויבעלי תפקידים11171117
סגן/ית מנהל/ת האגף לגיל הרך, מנהל/ת מחלקת גני ילדים, אזור מזרח העירhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=649סגן/ית מנהל/ת האגף לגיל הרך, מנהל/ת מחלקת גני ילדים, אזור מזרח העירספר טלפונים/אנשים09-9743699 סגן/ית ראש אגף מנהל/ת מחלקת גני ילדים, איזור מזרח העירסמדר שמש09-8362838 [email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדיםבעלי תפקידים649649
מזכיר/ת מחלקת רישום לגני ילדיםhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=650מזכיר/ת מחלקת רישום לגני ילדיםספר טלפונים/אנשים09-8649063מזכיר/הרוית שקורי09-8362899[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדיםGP0|#98439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50;L0|#098439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים650650
מנהלת גןhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=2435מנהלת גןמעיין דרבקין8653439 - 09[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:גני ילדים עירונייםGP0|#5c2a8fac-ff46-4f62-aeae-d879c75bd89c;L0|#05c2a8fac-ff46-4f62-aeae-d879c75bd89c|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:גני ילדים עירוניים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים24352435
תעודת זהות- גני ילדיםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/Kindergartensתעודת זהות- גני ילדיםתעודת זהות- גני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
מנהלי/ות גני ילדים נתניהhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/Pages/Staff.aspxמנהלי/ות גני ילדים נתניהמנהלי/ות גני ילדים נתניה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי292292
רישום לגני ילדיםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistrationרישום לגני ילדיםרישום לגני ילדים - שנת הלימודים תשפ''ג. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. מידע בנוגע לרישום לגני ילדים בעיר נתניה בשנת הלימודים תשפ"בתמונת פריטחינוך;חינוך:חינוך לגיל הרךtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
גני ילדים בחינוך המיוחדhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/Pages/kindergartensList.aspxגני ילדים בחינוך המיוחדבעיר נתניה פועלים עשרות גני חינוך מיוחד. הגנים נותנים מענה לאפיוני מוגבלויות וצרכים שונים של ילדים, לכל הזרמים המוכרים על ידי משרד החינוך. השיבוץ לגנים נערך על פי אפיוני מוגבלויות, שנתון הגיל של כל ילד וקרבה למקום המגורים. שיבוצים לגנים אלה מזכים בהסעה ובדברים נוספים.בעיר נתניה פועלים עשרות גני חינוך מיוחד. הגנים נותנים מענה לאפיוני מוגבלויות וצרכים שונים של ילדים, לכל הזרמים המוכרים על ידי משרד החינוך. השיבוץ לגנים נערך על פי אפיוני מוגבלויות, שנתון הגיל של כל ילד וקרבה למקום המגורים. שיבוצים לגנים אלה מזכים בהסעה ובדברים נוספים.ללא תמונהחינוך;חינוך:חינוך מיוחדtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי6868
רישום גני ילדיםhttps://new.netanya.muni.il/Documents/טפסים שימושיים/חינוך/Kindergarten2.docxרישום גני ילדיםapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document מסמך22372237
דרוש/ה פקיד/ה רישום ארעי/ת לגני ילדים באגף הגיל הרךhttps://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/darush2.docxדרוש/ה פקיד/ה רישום ארעי/ת לגני ילדים באגף הגיל הרךמכרזיםעץ ארגוני:מינהל כללי:אגף משאבי אנושGP0|#5618e032-e995-410d-9d43-461c290a35e6;L0|#05618e032-e995-410d-9d43-461c290a35e6|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף משאבי אנוש;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document דרושים2021דרוש/ה פקיד/ה רישום ארעי/ת לגני ילדים באגף הגיל הרךדרושים278278
רשימת גני הילדיםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/Pages/KindergardenList.aspxרשימת גני הילדיםרשימת גני הילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי308308
דוגמאות ליוזמות חינוכיות בגני ילדיםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/EIדוגמאות ליוזמות חינוכיות בגני ילדיםדוגמאות ליוזמות חינוכיות בגני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
מנהל המחלקה לחינוך מיוחדhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=652מנהל המחלקה לחינוך מיוחדספר טלפונים/אנשים 09-9743723מנהל מחלקת גני ילדים חינוך מיוחדתומר קסאהון09-8362846[email protected]עץ קהלי יעד:תושבים:חינוך:חינוך מיוחדGP0|#2ea92d00-53ad-45a8-9fe7-3358361d1f32;L0|#02ea92d00-53ad-45a8-9fe7-3358361d1f32|עץ קהלי יעד:תושבים:חינוך:חינוך מיוחד;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d91d0abd-9e04-43f5-9525-324d72952148;GPP|#3308b170-3a3a-476d-9977-ee80faa48319;GPP|#70d337a0-869d-4c18-b785-598bbb5ca126בעלי תפקידים652652
תוכניות העשרה בגני ילדיםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/EPKתוכניות העשרה בגני ילדיםתוכניות העשרה בגני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. ​האגף לגיל הרך בעיריית נתניה מפעיל מגוון של תכניות העשרה המותאמות לגילאי הילדים, בנושאים כמו זהירות בדרכים, מוסיקה ואמנויות, העשרה שפתית ושילוב טכנולוגיות בלמידה.תמונת פריטtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
רישום ושיבוץ לגני ילדים תשפגhttps://new.netanya.muni.il/News/Pages/article2107.aspxרישום ושיבוץ לגני ילדים תשפגחופשת הקיץ בפתח ובאגף הגיל הרך במינהל חינוך, בעיריית נתניה ,עמלים על סיום שיבוץ ילדי העיר נתניה לגני הילדים בשנת הלימודים תשפ״ג.חופשת הקיץ בפתח ובאגף הגיל הרך במינהל חינוך, בעיריית נתניה ,עמלים על סיום שיבוץ ילדי העיר נתניה לגני הילדים בשנת הלימודים תשפ״ג.תמונת פריטחינוך;חינוך:חינוך לגיל הרך;חינוך:חינוך לגיל הרך:גני ילדיםtext/html; charset=utf-8 כתבה11161116
תהליך שיבוץ לגני ילדיםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Placement.aspxתהליך שיבוץ לגני ילדיםתהליך שיבוץ לגני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. השיבוץ של הילדים לכיתות הגן נעשה על ידי גורמים מקצועיים, תוך התייחסות לשיקולים פדגוגיים, לגילאים ולאיזון מגדרי השיבוץ (במידת האפשר), לצרכים מערכתיים, יצירת אקלים גן מיטבי ועוד.תמונת פריטחינוך;חינוך:חינוך לגיל הרךtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי1515
מכרז חיצוני מס' 85/22 מנהל מח גני ילדים (אזורי)https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/8522.pdfמכרז חיצוני מס' 85/22 מנהל מח גני ילדים (אזורי)עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרךGP0|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;L0|#05ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W47Om5bLw1bM8Nhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/8522.pdf2022מכרז חיצוני מס' 85/22 מנהל מח גני ילדים (אזורי)מכרזי כח אדם חיצוניים471471
רשימת גני ילדים תשפ"אhttps://new.netanya.muni.il/SiteAssets/חינוך/Kindergardens2020.xlsxרשימת גני ילדים תשפ"אapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet מסמך5151
רישום במחלקת רישום לגני ילדיםhttps://new.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/OnsiteRegistration.aspxרישום במחלקת רישום לגני ילדיםרישום במחלקת רישום לגני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. מידע מפורט בנוגע להליך הרישום לגני ילדים עירוניים בנתניהללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי1414