תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

משנה לראש העיר, דניאל בשאריhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1055משנה לראש העיר, דניאל בשאריספר טלפונים/אנשים09-7679327חבר/ת מועצת העיר המשנה לראש העירייה ממונה על תרבות תורנית ממונה על תנועות הנוער הדתיות ממונה על רשת הספריות העירוניות ממונה על המכללה העירונית להשכלה ממונה על מוזיאון בית הבארדניאל בשארי09-7678199[email protected]הבית היהודיעץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16 עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת כספים עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת חינוך עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת בטיחות בדרכים עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת שמות לרחובות עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת עיטור יקיר העיר עץ ארגוני:ועדות העירייה:העמותה לחינוך בלתי פורמלי - אסיפה כללית עץ ארגוני:ועדות העירייה:העמותה לחינוך בלתי פורמלי - ועד מנהל עץ ארגוני:ועדות העירייה:דירקטוריון חל"ת עץ ארגוני:ועדות העירייה:וועדת משנהחבר מועצה10551055[email protected]
מזכיר/ת חבר המועצה עקיבא יצחקי https://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1057מזכיר/ת חבר המועצה עקיבא יצחקי ספר טלפונים/אנשים09-9743729מזכיר/ת חבר המועצה עקיבא יצחקיטוני יאיר09-8362819[email protected]עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16:מזכירות חברי המועצה ה-16GP0|#c76dfe01-5d75-4a27-b752-066976e1b093;L0|#0c76dfe01-5d75-4a27-b752-066976e1b093|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16:מזכירות חברי המועצה ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים10571057
חבר מועצת העיר, ארז אבאhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1062חבר מועצת העיר, ארז אבאספר טלפונים/אנשיםחבר/ת מועצת העיר ממונה על ספורטארז אבא09-8608919[email protected]אעץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16 עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת ביטחון עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת בטיחות בדרכים עץ ארגוני:ועדות העירייה:וועדת משנהחבר מועצה10621062[email protected]
אחראי/ת רכש והצטיידות אגף הגיל הרךhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1202אחראי/ת רכש והצטיידות אגף הגיל הרךספר טלפונים/אנשים09-9743723אחראי/ת רכש והצטיידותיוכי זמיר09-8362839[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדיםGP0|#00cbc0c1-dbbd-485d-9e2c-827ee9813a7e;L0|#000cbc0c1-dbbd-485d-9e2c-827ee9813a7e|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים12021202
סגן/ית מנהלת כוח אדם (סייעות), אגף הגיל הרךhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1206סגן/ית מנהלת כוח אדם (סייעות), אגף הגיל הרךספר טלפונים/אנשים09-9743713סגן/ית מנהלת כוח אדםמירי לוי09-8362844[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:כוח אדם גני ילדיםGP0|#dda8db0a-2de7-41bd-b5c5-26ba6f451df5;L0|#0dda8db0a-2de7-41bd-b5c5-26ba6f451df5|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:כוח אדם גני ילדים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים12061206
מנהל/ת מחלקת רישום לגני ילדיםhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1117מנהל/ת מחלקת רישום לגני ילדיםספר טלפונים/אנשים09-8649063מנהל/ת מחלקת רישום גני ילדיםמזל דדון09-8362841[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים:איזור רישום דרום מרכז – מאיה זטלאויבעלי תפקידים11171117
רכז/ת תחום חוק הנוערhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1332רכז/ת תחום חוק הנוערספר טלפונים/אנשים09-8649057רכז/ת תחוםדבי סבטוי09-8603406[email protected]עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי:נוער וצעירים בקהילהGP0|#33cd51e1-8d07-4a0d-bd8e-3615edb5825d;L0|#033cd51e1-8d07-4a0d-bd8e-3615edb5825d|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי:נוער וצעירים בקהילה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים13321332
טלדור, שילוטhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1682טלדור, שילוטספר טלפונים/אנשים09-8622910עובד/תמעיין ברדה09-8605879[email protected]עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט:מחלקת שילוטGP0|#d7cc9ea7-8a4b-4a7a-b6f8-d37f5b9c523d;L0|#0d7cc9ea7-8a4b-4a7a-b6f8-d37f5b9c523d|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט:מחלקת שילוט;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5f0355d9-aaee-40af-87d1-6950cc6ad1ff;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים16821682
ראש העירייהhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1748ראש העירייהספר טלפונים/אנשים09-8653355ראש העיר יו"ר ועדת מל"ח יו"ר ועדת חינוך יו"ר ועדת עיטור יקיר העיר יו"ר עמותה לחינוך בלתי פורמאלי - אסיפה כללית יו"ר עמותה לחינוך בלתי פורמאלי - ועד מנהל יו"ר עמותת היכל התרבות - אסיפה כללית יו"ר עמותת היכל התרבות - ועד מנהל יו"ר הרכב אסיפה כללית של אגודה לעידוד תיירות יו"ר ועד מנהל אגודה לעידוד תיירות יו"ר דירקטוריון החברה למען הספורט בישראלמרים פיירברג-איכר 09-8603300[email protected]פעץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16 עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת חינוך עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת עיטור יקיר העיר עץ ארגוני:לשכת ראש עיריית נתניה עץ ארגוני:ועדות העירייה:אגודה לעידוד תיירות - אסיפה כללית עץ ארגוני:ועדות העירייה:אגודה לעידוד תיירות - ועד מנהל עץ ארגוני:ועדות העירייה:דירקטוריון החברה למען הספורט עץ ארגוני:ועדות העירייה:עמותת היכל התרבות - אסיפה כללית עץ ארגוני:ועדות העירייה:עמותת היכל התרבות - ועד מנהל עץ ארגוני:ועדות העירייה:העמותה לחינוך בלתי פורמלי - אסיפה כללית עץ ארגוני:ועדות העירייה:העמותה לחינוך בלתי פורמלי - ועד מנהל עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-15חבר מועצה17481748[email protected]
נציג/ת ציבורhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1749נציג/ת ציבורספר טלפונים/אנשיםנציג/ת ציבורלירון יחזקאל-עץ ארגוני:ועדות העירייה:נציגים:נציגי ציבור עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדה להנצחת זכר נרצחי טרורבעלי תפקידים17491749
נציג/ת ציבורhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1755נציג/ת ציבורספר טלפונים/אנשיםנציג/ת ציבוראלי כמיסה-עץ ארגוני:ועדות העירייה:נציגים:נציגי ציבורGP0|#ebab96cc-ea10-45b1-a9f4-ce3a7897909d;L0|#0ebab96cc-ea10-45b1-a9f4-ce3a7897909d|עץ ארגוני:ועדות העירייה:נציגים:נציגי ציבור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#07cb3721-156f-49e1-bec2-7b756e710045;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים17551755
רכזת מוקד סייעות https://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1921רכזת מוקד סייעות ספר טלפונים/אנשים09-9743731עובד/תנלי יצחקוב 072-3252120[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך מיוחד:מוקד סייעות חינוך מיוחדGP0|#8fa1387b-414e-48d1-bc31-3dcf46aa4c81;L0|#08fa1387b-414e-48d1-bc31-3dcf46aa4c81|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך מיוחד:מוקד סייעות חינוך מיוחד;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#01b813b8-af6a-4cb7-9ce7-37accf52098e;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים19211921
מנהל/ת היחידה לפניות הציבורhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1826מנהל/ת היחידה לפניות הציבורספר טלפונים/אנשים09-8870084מנהל/ת המרכז לתושבאורנה פרץ098604400 שלוחה 3עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:מרכז שירות לתושב עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:יחידת חופש המידעבעלי תפקידים18261826
נציג ציבור, עמותת היכל התרבותhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1890נציג ציבור, עמותת היכל התרבותספר טלפונים/אנשיםנציג/ת ציבורויקטור חיון-עץ ארגוני:ועדות העירייה:נציגים:נציגי ציבור עץ ארגוני:ועדות העירייה:עמותת היכל התרבות - אסיפה כללית עץ ארגוני:ועדות העירייה:עמותת היכל התרבות - ועד מנהלבעלי תפקידים18901890
מנהל/ת קשרי קהילה, התחדשות עירונית נאות שקדhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1939מנהל/ת קשרי קהילה, התחדשות עירונית נאות שקדספר טלפונים/אנשיםמנהלת קשרי קהילה במנהלת להתחדשות עירונית שכונתיתענת שפר09-7960343[email protected]עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתיתGP0|#31030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193;L0|#031030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193|עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים19391939
רכז/ת חברתי/ת התחדשות עירונית, נאות שקדhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1940רכז/ת חברתי/ת התחדשות עירונית, נאות שקדספר טלפונים/אנשיםרכזת חברתית שכונת נאות שקדאלה בנימינוביץ 09-7960344[email protected]עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתיתGP0|#31030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193;L0|#031030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193|עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים19401940
עובד/ת סוציאלי/ת, התחדשות עירונית, רמת ידיןhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1941עובד/ת סוציאלי/ת, התחדשות עירונית, רמת ידיןספר טלפונים/אנשיםעובדת סוציאלית קהילתיתאמבט דגו09-7960344[email protected]עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתיתGP0|#31030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193;L0|#031030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193|עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים19411941
DispForm.aspxhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1942DispForm.aspxספר טלפונים/אנשיםרכזת חברתית שכונת קריית נורדאואסתר בלאי09-8324473[email protected]עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתיתGP0|#31030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193;L0|#031030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193|עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים19421942
מנהל/ת מינהלת התחדשות עירונית חברתיתhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1943מנהל/ת מינהלת התחדשות עירונית חברתיתספר טלפונים/אנשיםמנהלת המינהלת להתחדשות עירונית שכונתיתיפעת טבגה09-7960341[email protected]עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתיתGP0|#31030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193;L0|#031030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193|עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים19431943
DispForm.aspxhttps://new.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1944DispForm.aspxספר טלפונים/אנשיםרכז חברתי שכונת רמת ידיןמניסן ביינסאן09-8324473[email protected]עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתיתGP0|#31030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193;L0|#031030168-38ac-4cdf-a05e-1182ca622193|עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים19441944