מכרזים, דרושים וקולות קוראים

 מכרזי כח אדם, דרושים וקולות קוראים

 

 

https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/15122.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mVDo6Qw1bM8Nאגף שירות וחדשנות לתושבמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)GP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd60015122.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/15122.pdfpdf151/22application/pdf מכרזיםמכרז פנימי מס' 151/22 למשרה של ס/מנהל מחלקת שרות לתושב בעיריית נתניה9-1116/10/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/15522.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mw3XbQw1bM8Nמנהל חינוךמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)GP0|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;L0|#071b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd60115522.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/15522.pdfpdf155/22application/pdf מכרזיםמכרז פנימי מס' 155/22 למשרה של מזכיר/ת משנה בבתי הספר נעמי שמר, אלדד, רימלט, קרליבך, תמר אריאל במנהל חינוךהסכם קיבוצי16/10/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1452222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mwjPVQw1bM8Nמנהל כללימכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)GP0|#5618e032-e995-410d-9d43-461c290a35e6;L0|#05618e032-e995-410d-9d43-461c290a35e6|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף משאבי אנוש;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd6021452222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1452222.pdfpdf145/22application/pdf מכרזיםמכרז פנימי מס' 145/22 למשרה של מנהל/ת מחלקת בקרת כ"א ויישום הסכמי העסקת עובדים באגף משאבי אנוש-40-4216/10/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/242222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4m52EyQw1bM8Nמנהל הנדסהמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd584242222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/242222.pdfpdf24/22application/pdf מכרזיםמודעה עירונית מס' 24/22 הארכה מ"מ בודק/ת תוכניות מנהל הנדסה38-4216/10/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/14722.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4m5pllQw1bM8Nהשירות המשפטימכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)GP0|#1b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6;L0|#01b2271a7-9af3-4d55-81de-ac55f25ce3b6|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:השירות המשפטי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd58514722.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/14722.pdfpdf147/22application/pdf מכרזיםמכרז פנימי מס' 147/22 למשרה של תובע עירוני בשירות המשפטי16/10/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/402222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4m5Xz6Qw1bM8Nמנהל כספיםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;L0|#042f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b|עץ ארגוני:מינהל כספים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd586402222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/402222.pdfpdf40/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס' 40/22 הארכת מועד הגשה חשב שכר במחלקת שכר באגף גזברות6-816/10/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/106222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4me9GAQw1bM8Nמנהל הנדסהמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd587106222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/106222.pdfpdf106/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס 106/22 הארכת מועד הגשה ס/מנהל מחלקת נגישות באגף תאום תכנון ותשתית במינהל הנדסה39-4116/10/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1202222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mV7plQw1bM8Nאגף שירות וחדשנות לתושבמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd5881202222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1202222.pdfpdf120/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס' 120/22 למשרת רכז/ת מידע דיגיטלי באגף שירות וחדשנות לתושב37-3916/10/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/105222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mV05wQw1bM8Nמנהל הנדסהמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd589105222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/105222.pdfpdf105/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס' 105/22 הארכת מועד הגשה למשרה של מנהל/ת תחום תכנון במינהלת התחדשות עירונית )פיזי( במינהל הנדסהחוזה אישי16/10/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/292222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mVbwyQw1bM8Nמנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd590292222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/292222.pdfpdf29/22application/pdf מכרזיםמודעה מס' 29/22 למשרה של מ"מ עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול במכורים ושיקום האסיר16/10/2022 21:00:00True