מכרזים, דרושים וקולות קוראים

 מכרזי כח אדם, דרושים וקולות קוראים

 

 

https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/kolkore140622.pdfמנהל תפעולקולות קוראיםGP0|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;L0|#059ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550|עץ ארגוני:מינהל תפעול;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd485kolkore140622.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/kolkore140622.pdfpdfapplication/pdf דרושיםקול קורא לספקים לרכישת מתקנים לייצור מי שתיה מהאוויר ללא חיבור למים27/06/2022 21:00:00 ​עיריית נתניה מתכוונת להתקשר עם חברת WATERGEN כספק יחיד לרכישת מכשירים המייצרים מי שתיה מהאוויר מעושרים במינרלים, ללא חיבור למים.​​ True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/6022.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4G1MPyLw1bM8Nמנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd4516022.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/6022.pdfpdf60/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס 60/22 עובד/ת מינהל וזכאות במינהל הרווחה7-929/06/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/5822.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4Gd9lVLw1bM8Nמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd4815822.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/5822.pdfpdf58/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס' 58/22 מפקח בניה בועדה לתכנון ובניה38-4229/06/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/5922.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4G33g6Lw1bM8Nמנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd4825922.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/5922.pdfpdf59/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס' 59/22 מפקח בניה (בכיר) חוקר38-4229/06/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/kolkore160622.pdfמנהל כספיםקולות קוראיםGP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd484kolkore160622.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/kolkore160622.pdfpdfapplication/pdf דרושיםקול קורא להפעלת מזנון היכל התרבות באכסדרה וברחבה הקדמית29/06/2022 21:00:00 ​עיריית נתניה ועמותת היכל התרבות מזמינות בזאת הצעות להפעלת מזנון היכל התרבות באכסדרת ההיכל, עם אפשרות להצבת דוכנים ועגלות ברחבה הקדמית של ההיכל, רח' רזיאל 4, ​נתניה.​ True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/40222.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4bl0bykw1bM8Nמנהל כספיםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#21b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c;L0|#021b5d401-d71e-487e-9d74-5cdae52c516c|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף גזברות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd49040222.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/40222.pdfpdf40/22application/pdf מכרזיםחשב שכר באגף גזברות הארכת מועד הגשה6-802/07/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/6822.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4GE5G3Lw1bM8Nמנהל רווחה ושירותים חברתייםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#24c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f;L0|#024c8178f-5d3f-4ebf-9c8b-908ab85dfd7f|עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd4476822.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/6822.pdfpdf68/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס' 68/22 מאתר בני נוער העושים שימוש בסמים ואלכוהול7-902/07/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/6922.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4G40XwLw1bM8Nמנהל הנדסהמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#c62eca12-6221-4be0-9acb-715dd5cf95d6;L0|#0c62eca12-6221-4be0-9acb-715dd5cf95d6|עץ ארגוני:מינהל הנדסה:אגף תיאום ותכנון תשתית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd4486922.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/6922.pdfpdf69/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס 69/22 מהנדס או הנדסאי למחלקת תיעול וניקוז38-4202/07/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/7022.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4z0eRPkw1bM8Nמנהל הנדסהמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#5b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d;L0|#05b4f832d-b008-490c-b9e3-fe9c56112d9d|עץ ארגוני:מינהל הנדסה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd4507022.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/7022.pdfpdf70/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני 70/22 מנהל יחידת פרויקטים במינהלת התחדשות עירוניתחוזה בכירים02/07/2022 21:00:00True
https://new.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/6322.pdfhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4GJ1ZpLw1bM8Nמנהל כספיםמכרזי כח אדם חיצונייםGP0|#422c75f8-a9ee-4da0-bfcc-3acd3003f7bf;L0|#0422c75f8-a9ee-4da0-bfcc-3acd3003f7bf|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף תכנון ופיתוח כלכלי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd4526322.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/6322.pdfpdf63/22application/pdf מכרזיםמכרז חיצוני מס 63/22 כלכלן ס/מנהל המחלקה הכלכלית במינהל כספיםחוזה אישי02/07/2022 21:00:00True