מידע סטטיסטי

 אודות

לרשותכם נתונים ומידע זמינים ודינמיים המתבססים על מקורות רבים . המידע, הכולל נתונים נבחרים וקבצים של השנתונים הסטטיסטיים, מציג בפניכם תסריט על המגמות וההתפתחויות על פני זמן, נתונים השוואתיים עם יישובים אחרים ונתונים עדכניים על הפעולות המת רחשות בעיר.

הנתונים, שעובדו ונותחו במרכז מידע ומחקר, מבוססים על מקורות מוסמכים של העירייה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביטוח הלאומי, משטרת ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גופים פרטיים וציבוריים ועוד
הנתונים מתארים מגוון תחומים הנוגעים לעיר, לתושבים ולשירותים שהם מקבלים כגון: דמוגרפיה וחברה, כלכלה, חינוך ותרבות, תשתיות, שירותים עירוניים ועוד.

תודתנו לכל המסייעים בקבלת הנתונים.


 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01032020.pdf2020דוחותדוחות סטטיסטיים ​​תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון הראשון של 2020​​ GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1703statistics01032020.pdf29/02/2020 22:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01032019.pdf2019דוחותדוחות סטטיסטיים ​תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לשנת 2019 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1259statistics01032019.pdf28/02/2019 22:00:00
string;#דוחות סטטיסטיים - נשים בנתניהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01032019.pptx2019דוחותדוחות סטטיסטיים ​דוחות סטטיסטיים- פרסום לרגל חודש האישה הבינלאומי שחל בחודש זה​ GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1704statistics01032019.pptx28/02/2019 22:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics31122018.pdf2018דוחותדוחות סטטיסטיים תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון הרביעי של 2018 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1258statistics31122018.pdf30/12/2018 22:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics31092018.pdf2018דוחותדוחות סטטיסטיים תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון השלישי של 2018 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1257statistics31092018.pdf29/09/2018 21:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01072018.pdf2018דוחותדוחות סטטיסטיים ​תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון השני של 2018 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1256statistics01072018.pdf30/06/2018 21:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01042018.pdf2018דוחותדוחות סטטיסטיים תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון הראשון של 2018 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1255statistics01042018.pdf31/03/2018 21:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01012018.pdf2017דוחותדוחות סטטיסטיים תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון הראשון של 2017 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1254statistics01012018.pdf31/12/2017 22:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01102017.pdf2017דוחותדוחות סטטיסטיים ​תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון השלישי של 2017 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1253statistics01102017.pdf30/09/2017 21:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01072017.pdf2017דוחותדוחות סטטיסטיים ​תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון השני של 2017 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1252statistics01072017.pdf30/06/2017 21:00:00