שקיפות וחופש המידע

​עיריית נתניה שמה לה למטרה להנגיש את המידע הציבורי, המופק ונאסף ביחידות העירוניות השונות, לשימוש הציבור. 

העירייה מפרסמת נתונים ציבוריים כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות ואת המדיניות העירונית

​הנתונים זמינים למגוון הרחב ביותר של משתמשים, למגוון רחב ביותר של מטרות, כולל תמיכה בגישה לאנשים עם מוגבלויות.


עיריית נתניה - הצורן 6 נתניה, קרית ספיר, מיקוד 42506

 

 

string;#בנייה והפעלה של מעון יום שיקומי https://new.netanya.muni.il/DocLib1/hakza031022.pdf2022מידע והודעותהקצאת קרקעות​הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי בנייה והפעלה של מעון יום שיקומי לפעוטות על הרצף האוטיסטי GP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2661hakza031022.pdf02/10/2022 21:00:00
string;#​לו​ח בתי מרקחת תורנים לאוקטובר 2022​https://new.netanya.muni.il/DocLib1/pharmacies011022.docx2022מידע והודעותלוח תורנויות בתי מרקחת ​​לו​ח בתי מרקחת תורנים לאוקטובר 2022​​ GP0|#38de59a7-4f4a-4ba5-b2c1-4673457fe758;L0|#038de59a7-4f4a-4ba5-b2c1-4673457fe758|עץ תעודות זהות:בתי מרקחת;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e2659pharmacies011022.docx28/09/2022 21:00:00
string;#מדד נקיון חופיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/seashore290922.pdf2022דוחותמדדי מים ונקיון חופים ​חוף נקי- סיכום מדד לתאריך 15-09-2022 GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2660seashore290922.pdf28/09/2022 21:00:00
string;#‏ועדת מכרזיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/Toz22.docx2022פרוטוקולים והחלטותועדת מכרזים ​​החלטות ישיבת ועדת מכרזים מתאריך 8.9.2022​ GP0|#7e78604c-04ab-42b8-b2e4-8bed79e7ef95;L0|#07e78604c-04ab-42b8-b2e4-8bed79e7ef95|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת מכרזים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2657Toz22.docx27/09/2022 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיות https://new.netanya.muni.il/DocLib1/testsea280922.PDF2022דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצהבדיקה מיקרוביאלית של מי-יםGP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2658testsea280922.PDF27/09/2022 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיות https://new.netanya.muni.il/DocLib1/testsea220909.PDF2022דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​לבדיקה מיקרוביאלית של מי-ים בחופי נתניה GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2647testsea220909.PDF08/09/2022 21:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר אהרון דוידיhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/radiation220822.pdf2022דוחותקרינה ​ דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בבית ספר אהרון דוידי, בתאריך 22.08.2022 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#0c062beb-b85c-4643-97e6-d09912b98cf5;L0|#00c062beb-b85c-4643-97e6-d09912b98cf5|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר אהרון דוידי;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2645radiation220822.pdf30/08/2022 21:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר קרליבךhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/radiation22.08.22.pdf2022דוחותקרינה ​​​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בבית ספר קרליבך בתאריך 22.08.2022 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#5d66fb29-86db-467a-bab8-dde8ce766ff8;L0|#05d66fb29-86db-467a-bab8-dde8ce766ff8|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר קרליבך;GPP|#0dfb1500-0624-4686-8a57-dffafe40f864;GPP|#7fad4676-c7d6-4836-b655-66a44e26ea9a;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2646radiation22.08.22.pdf30/08/2022 21:00:00
string;#‏לוח בתי מרקחת תורנים לספטמבר 2022https://new.netanya.muni.il/DocLib1/pharmaci0922.docx2022מידע והודעותלוח תורנויות בתי מרקחת ​לוח תורנויות בתי מרקחת GP0|#38de59a7-4f4a-4ba5-b2c1-4673457fe758;L0|#038de59a7-4f4a-4ba5-b2c1-4673457fe758|עץ תעודות זהות:בתי מרקחת;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e2644pharmaci0922.docx29/08/2022 21:00:00
string;#הקצאת קרקע לגוף ציבורי https://new.netanya.muni.il/DocLib1/land290822.pdf2022מידע והודעותהקצאת קרקעות ​הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי מרכז קהילתי ובית כנסת עתידי בין הרח' גאולה כהן ורח' השל"ה הקדוש, נתניה​ GP0|#14bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3;L0|#014bee6d5-bc14-4d80-b24e-f0757f6b4bd3|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף נכסים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2643land290822.pdf28/08/2022 21:00:00