שקיפות וחופש המידע

​עיריית נתניה שמה לה למטרה להנגיש את המידע הציבורי, המופק ונאסף ביחידות העירוניות השונות, לשימוש הציבור. 

העירייה מפרסמת נתונים ציבוריים כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות ואת המדיניות העירונית

​הנתונים זמינים למגוון הרחב ביותר של משתמשים, למגוון רחב ביותר של מטרות, כולל תמיכה בגישה לאנשים עם מוגבלויות.

 

 

string;# ועדת יועצים https://new.netanya.muni.il/DocLib1/adviser210622.xlsx2022פרוטוקולים והחלטותועדת יועצים ​​​פרוטוקול ישיבת ועדת יועצים בתאריך 21.06.22 GP0|#276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f;L0|#0276e6c68-50b4-4b6c-a043-d00d8f1c958f|עץ ארגוני:ועדות העירייה:ועדת יועצים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#1a406468-d3f7-4623-85fe-52a8e81b9a2a;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2586adviser210622.xlsx22/06/2022 21:00:00
string;#מדד ניקיון חופיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/seashore150622.pdf2022דוחותמדדי ניקיון חופים ​חוף נקי- סיכום מדד לתאריך 15-06-2022 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#68d9e27b-b762-421f-990a-1d6b9e50430b;L0|#068d9e27b-b762-421f-990a-1d6b9e50430b|חופש המידע:מדדי ניקיון חופים;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e2587seashore150622.pdf22/06/2022 21:00:00
string;#​​צו המיסים 2023​https://new.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2023.pdf2022ספריםצו המיסים ​​​צו המיסים לשנת הכספים 2023​ GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2581taxorder2023.pdf15/06/2022 21:00:00
string;#​​צו המיסים 2023​https://new.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2023S.docx2022ספריםצו המיסים ​שינויים מוצעים לקראת צו המיסים 2023 GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2585taxorder2023S.docx15/06/2022 21:00:00
string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 85https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Citycouncil140622.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 ​​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-16 מתאריך 11.5.2022 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2580Citycouncil140622.pdf13/06/2022 21:00:00
string;#צו המיסים 2023​https://new.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2023D.pdf2022ספריםצו המיסים ​דברי הסבר להצעת צו המיסים לחברי המועצה GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2583taxorder2023D.pdf13/06/2022 21:00:00
string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 84https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Citycouncil11052121.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-16 מתאריך 11.5.2022 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2579Citycouncil11052121.pdf12/06/2022 21:00:00
string;#​​צו המיסים 2023​https://new.netanya.muni.il/DocLib1/taxorder2023t.docx2022ספריםצו המיסים ​טיוטת הצעה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2023 לאתר האינטרנט​ GP0|#a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5;L0|#0a03afbe7-380c-4c2b-b5c2-1a48a052c9b5|עץ ארגוני:מינהל כספים:אגף הכנסות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#42f7293b-a123-4b1b-b39c-09e9109e471b;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2584taxorder2023t.docx12/06/2022 21:00:00
string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 83https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Citycouncil11052222.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 ​​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-16 מתאריך 11.5.2022 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2578Citycouncil11052222.pdf11/06/2022 21:00:00
string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 82https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Citycouncil110522.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 ​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-16 מיום 11.5.2022 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2577Citycouncil110522.pdf10/06/2022 21:00:00