תכניות עבודה

רשימת מסמכי תוכניות העבודה השנתיות של עיריית נתניה, ניתן להוריד ולעיין במסמכים השונים

 אודות

בכל שנה עיריית נתניה מגבשת עם כלל הגורמים בעירייה תוכנית רחבה ומפורטת הכוללת מטרות, יעדים, מדדים ותקציב.

כל תוכנית כזו נבנית בהתאם להגדרה האסטרטגית של אותה שנה, האסטרטגיה כוללת את היעדים והמטרות אותם העירייה שואפת להשיג בשנה האמורה. המטרות תקבענה בהתאם לצרכים העולים מיחידות השונות בעירייה.

הצגת התוכנית הכללית לשנה הנוכחית בחלוקה ליחידות השונות עם היעדים והמטרות השנתיים:

לדוגמה: איכות חיים וסביבה, חינוך, תעסוקה, עסקים, תכנון ופיתוח, תחבורה, קהילה, שירות לתושב. 

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/work2021.pdf2021ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תוכניות עבודה עירוני לשנת 2021 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c2118work2021.pdfhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/work2021.pdf24/07/2021 21:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01032020.pdf2020דוחותדוחות סטטיסטיים ​​תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון הראשון של 2020​​ GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1703statistics01032020.pdf29/02/2020 22:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/work2020.pdf2020ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תכניות עבודה עירוני לשנת 2020 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c928work2020.pdf31/12/2019 22:00:00
string;#תוכנית עבודה שנתיתhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/work2019.pdf2019ספריםספר תוכניות עבודה ​ספר תכנ​יות עבודה עירוני לשנת 2019 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c925work2019.pdf24/07/2019 21:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01032019.pdf2019דוחותדוחות סטטיסטיים ​תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לשנת 2019 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1259statistics01032019.pdf28/02/2019 22:00:00
string;#דוחות סטטיסטיים - נשים בנתניהhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01032019.pptx2019דוחותדוחות סטטיסטיים ​דוחות סטטיסטיים- פרסום לרגל חודש האישה הבינלאומי שחל בחודש זה​ GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1704statistics01032019.pptx28/02/2019 22:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics31122018.pdf2018דוחותדוחות סטטיסטיים תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון הרביעי של 2018 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1258statistics31122018.pdf30/12/2018 22:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics31092018.pdf2018דוחותדוחות סטטיסטיים תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון השלישי של 2018 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1257statistics31092018.pdf29/09/2018 21:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01072018.pdf2018דוחותדוחות סטטיסטיים ​תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון השני של 2018 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1256statistics01072018.pdf30/06/2018 21:00:00
string;#דוחות סטטיסטייםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib1/statistics01042018.pdf2018דוחותדוחות סטטיסטיים תמצית ניתוח דמוגרפי של תושבי העיר נתניה לסוף הרבעון הראשון של 2018 GP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd1255statistics01042018.pdf31/03/2018 21:00:00