אמנת שירות

אמנת השירות הינה הצהרה של המנהיגות העירונית בנתניה בנוגע לרמת השירות לה זכאים תושבי העיר

אודות

​ידידי התושבים, מוגשת לכם בזאת אמנת שירות של עיריית נתניה שהוכנה בתהליך מורכב וממושך. אמנת השירות הינה הצהרה של המנהיגות העירונית בנתניה, ראשי המנהלים, מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות, בנוגע לרמת השירות לה זכאים תושבי העיר.

אמנת השירות היא שאיפה להשבחת איכות החיים, לשדרוג איכות השירות לתושב ולמתן מענה מקצועי, יעיל ואדיב לכל פנייה של התושבים, בכל הנושאים ובכל עת, תוך עמידה בלוח זמנים נקוב ומחייב. כולי תקווה, כי אמנה זו, תהווה נדבך מרכזי בשדרוג איכות השירות, ובשיפור הקשרים והגשרים בין עיריית נתניה לתושביה, לרווחת התושבים לקידומה לשגשוגה של העיר. 

בברכה, ראש העיר מרים פיירברג - איכר.​​

 אמנת השירות

 

 

גיזום עצי רחוב לפי תוכנית עבודה שנתיתגיזום עצי רחוב לפי תוכנית עבודה שנתית29090 יום עבודהגיזום עצי רחוב לפי תוכנית עבודה שנתיתאגף גנים ונוף614
גדר- החלפה/תקלת שברגדר- החלפה/תקלת שבר28490 יום עבודהגדר- החלפה/תקלת שבראגף גנים ונוף613
אזעקה מביה"ס/גן ילדים אזעקה מביה"ס/גן ילדים 50058 שעותאזעקה מביה"ס/גן ילדים שיטור עירוני611
חניה בחניית נכים חניה בחניית נכים 50068 שעותחניה בחניית נכים שיטור עירוני612
האכלת חתולים באוכל רטובהאכלת חתולים באוכל רטוב222318 שעותהאכלת חתולים באוכל רטובפיקוח609
אירוע משל"טאירוע משל"ט11008 שעותאירוע משל''טשיטור עירוני610
שימוש במפוחשימוש במפוח55008 שעותשימוש במפוחפיקוח607
אירוע מהמשטרהאירוע מהמשטרה222228 שעותאירוע מהמשטרהפיקוח608
חניה בהפרעה חניה בהפרעה 15008 שעותחניה בהפרעה פיקוח605
חניה על המדרכה חניה על המדרכה 25008 שעותחניה על המדרכה פיקוח606