מדיניות הפרטיות באתר

​עיריית נתניה (להלן: "עיריית נתניה" או "העירייה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת http://www.netanya.muni.il​ (להלן: "האתר"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת עיריית נתניה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או בשירותים דיגיטלים כגון ניוזלטר, נתנייתי וכו, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו (להלן "מדיניות הפרטיות"). אם, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה. בכל עת ניתן לפנות אל מנהל מאגר המידע בעיריית נתניה, אלון אופיר, בכל בקשה ופניה בנוגע למדיניות זו. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לכן הנשים. 

כללי​

אנו מציעים לך מידע בקשר עם פעילות העירייה ואפשרות לביצוע פעולות באמצעות האתר.​

האתר משמש כפלטפורמה להנגשת מידע אודות פעילותה של העירייה. דרך האתר אף ניתן לבצע פעולות כגון תשלומים, בירור להשבת יתרות זכות בחשבונות הארנונה וכיו"ב.

על מנת ליצור קשר עם העירייה באמצעות האתר, לשם ביצוע פעולות מסוימות באמצעות האתר, עליך למסור פרטים נדרשים אודותיך. מדיניות זו מלמדת על המידע שאנו אוספים, מה אנו עושים עם המידע, עם מי אנו משתפים אותו וכן היבטים נלווים נוספים.

מסירת פרטים​ 

לשם התקשרות עמנו ועל מנת לבצע פעולות מסוימות באתר אתה מתבקש למסור פרטים חיוניים מינימליים בלבד.

בעת ביצוע פעולות מסוימות באתר ייתכן ותידרש למסור לנו פרטים אודותיך. כך למשל בעת יצירת קשר עמנו, בדף "צור קשר – פניות הציבור", תתבקש למסור פרטים אישיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, ,תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומידע בנוגע לנושא הפנייה שלך. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פנייתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.

אנו מבקשים להוקיע מקרבנו את כל מי שמנסה להתחזות לאחר או למסור פרטים מטעים. לכן, אתה מצהיר שכל הפרטים שמסרת לנו הם נכונים ומדויקים.

כדי לשלם עבור שירותים אחרים באמצעות האתר, נזדקק שוב לפרטיך האישיים וכן למספר כרטיס האשראי. לתשומת הלב – פרטי אמצעי התשלום שלך מטופלים במישרין על ידי חברת סליקת התשלומים ולא על ידינו. אנו לא מקבלים לידינו את פרטי אמצעי התשלום שלך ולא שומרים את הפרטים הללו.

מעת לעת יתכן שנבקש ממך פרטים נוספים, כדי לאפשר את ביצועו של שירות מסוים. כך לדוגמה, בפניה אלינו בבקשה כלשהי, יתכן שנבקש ממך פרטים נוספים הנוגעים לבקשתך.

המידע שאנו אוספים​ 

אנו אוספים את המידע שאתה מוסר לנו ומידע אודות הפעילות שלך באתר.

כאמור, אנו אוספים את המידע שאתה מוסר לנו בעת פעילותך באתר. מלבד המידע שאתה מוסר לנו בעת פעילותך באתר, כמו מרבית אתרי האינטרנט, מחשבי השרת שלנו קולטים נתונים לגבי הפעילות של משתמשי האתר, כדוגמת הדפים שנצפו, משכי הפעילות באתר, סוג התוכן שנצפה, הפעולות שבוצעו באתר, כתובת האינטרנט (IP) שהוקצתה למחשב המשתמש באתר לשם הגישה לאינטרנט, אתר האינטרנט שממנו הגיע המשתמש לאתר, סוג מערכות ההפעלה במכשירי המשתמשים ועוד.

המידע הזה נאסף בחלקו כתהליך סטנדרטי ואוטומטי ברשומות ('לוגים') של האתר ובנוסף, נקלט ומנותח לדוגמה על ידי חברות המספקות לאתר שירותי מידע וניתוח סטטיסטיים כדוגמת Google Analytics, וכן שירותי אבטחה לאתר והגנה מפני תקיפות של האקרים.

מדוע אנו אוספים את המידע?​ 

אנו אוספים מידע כדי לספק לך את שירותי האתר.

המידע שאנו אוספים מאפשר לנו לספק לך ולמשתמשי האתר האחרים את השירות, וכן לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו ובביצוע שיפורים ותוספות לאתר. נוכל להשתמש במידע שנאסוף גם כדי לפנות אליך בהודעות ולספק לך מידע נוסף בנוגע לפעילויות העירייה. על מנת ליצור קשר עם העירייה באמצעות האתר, לשם ביצוע פעולות מסוימות באמצעות האתר, עליך למסור פרטים נדרשים אודותיך. מדיניות זו מלמדת על המידע שאנו אוספים, מה אנו עושים עם המידע, עם מי אנו משתפים אותו וכן היבטים נלווים נוספים.

עם מי אנו משתפים את המידע?​

אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם גופים שונים הקשורים לפעילות העירייה.

אנו משתפים מידע עם חברות אחרות, רק ככל ששיתוף זה נדרש על מנת לממש את המטרות שלנו לאיסוף המידע. בכלל זה ייתכן ונשתף את המידע שלך עם חברות סליקהוגופים הקשורים לפעילות העירייה.

כמובן שנשתף מידע אם החוק מחייב אותנו לעשות זאת, לדוגמה במקרה שנקבל צו בית משפט לגלות מידע.

מידע סטטיסטי ואנונימי​

שימוש במידע סטטיסטי ואנונימי לא יחשוף את פרטייך.

ימידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות. אנו רשאים לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות. יחד עם זאת, אם נשתמש במידע מסוג זה, לא נעשה כל פעולה שביודעין עלולה לחשוף פרטים מזהים שלך.

שינוי מבנה תאגידי של העירייה​

גם אם נשנה את המבנה התאגידי שלנו נמשיך לפעול על פי מדיניות זו.

אם העירייה תשנה את המבנה התאגידי שלה, אתר זה ימשיך לדבוק בעקרונות מדיניות פרטיות זו ולאסוף ולהשתמש במידע האישי שלך רק בהתאם לכתוב בה. 

היכן נשמר המידע?​

המידע שלך נשמר אצל ספקי אירוח בארץ או בחו"ל.

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981,המאוחסן על גבי מערכות המחשב של האתר, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות אנליטיקה, סליקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.

משך הזמן שבו נשמור את המידע​

אנו נשמור את המידע אודותיך רק ככל שנדרש לכך.

אנו שומרים סוגים שונים של מידע לתקופות שונות, בהתאם למטרות השימוש והאחזקה שבהם, כדי לספק את שירותינו, למטרות הולמות וככל שנדרש בהתאם לדרישות החוק.

את פרטי הקשר שלך נשמור כדי לאפשר לנו ליצור קשר איתך, לצורכי בקרה, תיעוד, ארכוב ולצרכים משפטיים. בכל עת, תוכל לפנות אלינו לכתובת [אנא הכניסו כתובת דוא"ל ייעודית] ולבקש להפסיק ליצור קשר איתך. אנו ניענה לבקשתך, אולם לתשומת ליבך, אנו נמשיך לשמור עותק מפרטייך לצרכים משפטיים ולצורך תיעוד וארכוב.

אנו רשאים לשמור מידע לא מזהה ללא מגבלה. בהתאם לנדרש נמחק או נסיר פרטים מזהים ממידע שאיננו זקוקים לו עוד כמידע מזהה.

נוהגי פרטיות של אתרים אחרים​

מדיניות פרטיות זו חלה רק על אתר זה.

מדיניות הפרטיות הזו נוגעת לפעילות באתר בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות לאתרים אחרים כגון, לאתר www.city4u.co.il המשמש לגביית תשלומים. שים לב כי עיריית נתניה אינה מנהלת את האתרים האלה וכי שימושך בהם כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.

מומלץ לעיין גם במדיניות של כל אתר אליו הופנית מהאתר שלנו.

השימוש שלנו בקוקיות (Cookies)​

כן, אנו משתמשים בקוקיות ובאמצעים נוספים השומרים מידע במחשב שלך כדי לנהל ולשפר את האתר.

כמו אתרים רבים אחרים באינטרנט, גם אנו משתמשים בקוקיות ובתגים ואמצעים סטנדרטיים לביצוע ולניטור פעילויות באתר.

קוקיות הן קבצים קטנים שמחשב-שרת אינטרנטי שולח למחשב המשתמש, כאשר המשתמש מבקש לצפות באתר אינטרנט. המכשיר שלך מוחק באופן אוטומטי חלק מהקוקיות, כאשר אתה סוגר את הדפדפן שלך. קוקיות אחרות ממשיכות להישמר על גבי המחשב שלך. תוכל לצפות בסוגי הקוקיות שאנו משתמשים בהן ובתאריכי התפוגה שלהן באזור ההגדרות (settings) בדפדפן שאתה משתמש בו.

אנו משתמשים בסוגים שונים של קוקיות, למטרות שונות, לדוגמה כדי לשפר את האתר ואת חוויית המשתמש בו.

כל דפדפן מאפשר לך לנהל את העדפותיך ביחס לקוקיות. אתה יכול לחסום או להסיר קוקיות – את חלקן או את כולן. לתשומת ליבך: חסימה או הסרה של קוקיות עשויה להשפיע על חווית המשתמש שלך באתר.

תוכל למצוא מידע נוסף על קוקיות ברשת, לדוגמה, בויקיפדיה. לקריאת מידע נוסף בויקיפדיה-הקליקו כאן

בנוסף, אנו נשמור מידע מקומית באמצעות הדפדפן שלך. שמירת מידע הנוגע לפעולות שביצעת באתר, מאיצות את העלאת האתר בפעם הבאה שתיכנס אליו ותכוון אותך לפעולות באתר שהבעת בהן עניין. בכל עת, תוכל למנוע את שמירת המידע המקומית דרך ההגדרות בדפדפן שלך.

מערכות לניתוח נתונים​

באפשרותך להימנע מאיסוף מידע עליך על ידי מערכות לניתוח נתונים.

אנו משתמשים בכלי פרסום וניתוח נתונים כדוגמת האתר Google Analytics של חברת Google. כלים אלה מציבים במחשב שלך קוקית שנשלטת ומנוהלת על ידם. החברות המפעילות כלים אלה עשויות לאפשר לך להימנע מאיסוף המידע שלך על ידן באמצעות התקנת תוסף לדפדפן, כדוגמת Google Analytics Opt-Out Browser Add-on. נדגיש כי כלל האתרים הללו מוצעים ונשלטים על ידי החברות הללו ולא על ידינו.

פרטיות ילדים​

האתר לא מיועד לקטינים ואיננו אוספים במודע מידע על עליהם.​

האתר איננו מיועד לילדים. איננו אוספים במודע מידע מזהה אודות ילדים וקטינים מתחת לגיל 18. אם נבין או יגיע לידיעתנו, שקיבלנו לידינו, או שאספנו מידע על קטין, נדאג למחוק אותו בהקדם. אם אתה מאמין שאנו מחזיקים במידע כזה, אנא פנה אלינו בטופס יצירת קשר בעמוד זה ונטפל בפנייתך בהקדם.

הבחירה שבידך​

נתונה לך בחירה שלא לקבל הודעות מאיתנו.

בכל עת תינתן לך האפשרות לבקש מאיתנו להפסיק לשלוח אליך הודעות בדוא"ל ובמסרונים. אנו נענה לבקשתך בתוך פרק זמן סביר, בהתאם למגבלות התפעוליות, לאחר קבלת בקשתך. בנוסף, עומדת לרשותך זכות מוקנית בחוק לעיין במידע שעליך, השמור במאגר המידע של האתר ולדרוש את תיקונם או מחיקתם של פרטים שגויים, מוטעים או לא מעודכנים.

אבטחת מידע​

אנו מאבטחים ומגנים על המידע שלך.

אנו מיישמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה. המערכות הללו מצמצמות את סיכוני האבטחה, אך אף אחת מהן איננה מספקת ביטחון מלא ומערכות האתר, לרבות התוכנות המשמשות אותו אינן חסינות מתקלות והתקפות. לכן, איננו מתחייבים שהמידע שלך יהיה חסין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות את המדיניות ונעדכן אותך בעת שינוי כאמור.

עיריית נתניה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות בשל אופיו הדינאמי של האתר, של רשת האינטרנט ככלל ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות באתר. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר, או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לכל מדיניות חדשה שנודיע עליה מראש. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתה לתוקף של המדיניות החדשה תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

תנאי השימוש​

מדיניות הפרטיות מהווה חלק מתנאי השימוש באתר.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו באתר.

פניות​

אנו כאן בשבילך

אם לדעתך פרטיותך נפגעה באתר, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המירבית. ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר בעמוד זה.

​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים