מועצת העיר ה-16

 אודות

​מועצת העיר הינה "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד השלטוני העליון של העיר נתניה. זה הגוף אשר יותר מכל גורם מקומי אחר, מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם וכמובן גם על הסדר הציבורי. 

מועצת העיר הינה גוף פוליטי-דמוקרטי והרכבה נקבע​ בהתאם לתוצאות הבחירות לרשויות המקומיות ובפרט להישגי הרשימות שהתמודדו בבחירות אלו. פעילותה של מועצת העיר מוסדרת בחקיקה וזו מעניקה לה את הסמכות לחוקק חוקי עזר, לאשר או לדחות הצעות שמעלים חבריה להצבעה, לפקח, לבקר וליזום.

​לישיבת המועצה מתנקזות כל הצעות חברי מועצת העיר והוועדות ושם מתקבלות החלטות הנוגעות וקשורות בניהול העיר. מעל בימת המועצה יכולים הנבחרים להעלות נושאים מוניציפאליים שונים לדיון ציבורי, פומבי וגלוי. ​​

​ישיבתה הראשונה של מועצת העיר ה-16 נערכה בתאריך 21.11.2018.​​​


חברי מועצת העיר ה-16

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 פרוטוקולים ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 85https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Citycouncil140622.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 ​​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-16 מתאריך 11.5.2022 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2580Citycouncil140622.pdf13/06/2022 21:00:00
string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 84https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Citycouncil11052121.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-16 מתאריך 11.5.2022 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2579Citycouncil11052121.pdf12/06/2022 21:00:00
string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 83https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Citycouncil11052222.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 ​​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-16 מתאריך 11.5.2022 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2578Citycouncil11052222.pdf11/06/2022 21:00:00
string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 82https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Citycouncil110522.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 ​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-16 מיום 11.5.2022 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2577Citycouncil110522.pdf10/06/2022 21:00:00
string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 81https://new.netanya.muni.il/DocLib1/citycouncil11052022.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 ​​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-16 11.5.2022 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2576citycouncil11052022.pdf09/06/2022 21:00:00
string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 80https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Citycouncil06042022.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 ​פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 80 (שמן המניין) מיום רביעי, ה' ניסן תשפ"ב ) 6.4.2022 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2401Citycouncil06042022.pdf03/05/2022 21:00:00
string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 79https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Citycouncil002032022.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 ​פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 79 (שמן המניין) מתאריך 2.3.22 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2391Citycouncil002032022.pdf29/03/2022 21:00:00
string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 78https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Citycouncil02022022.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 ​פרוטוקול ישיבת מועצה מס 78 שלא מן המנין מיום 2.2.2022 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2377Citycouncil02022022.pdf12/03/2022 22:00:00
string;# מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 77https://new.netanya.muni.il/DocLib1/Citycouncil07032022.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 ​פרוטוקול ישיבת מועצת העיר ה-16 (מן המניין) מתאריך 2.2.2022 GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2373Citycouncil07032022.pdf06/03/2022 22:00:00
string;#מועצת העיר ה-16, ישיבה מס' 76https://new.netanya.muni.il/DocLib1/council76.pdf2022פרוטוקולים והחלטותמועצת העיר ה-16 ​פרוטוקול ישיבת מועצה מס 76 מיום 5.1.2022​​ GP0|#b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa;L0|#0b39fa2f3-2f27-49eb-89cd-0fabb27debfa|עץ ארגוני:מועצת העיר:מועצת העיר ה-16;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#f7b285d5-fec8-4300-9e14-e27c172f14e0;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd2366council76.pdf16/02/2022 22:00:00