חדשנות וערים חכמות

עיר חכמה שואפת לניצול אופטימלי ובר-קיימא של כלל המשאבים תוך שמירת איזון הולם בין עלויות חברתיות סביבתיות וכלכליות.  

העיר החכמה מציבה את התושב במרכז דרך ניתוח צרכי התושב והשקעה באפיקים הטכנולוגים השונים לשיפור איכות חייו תוך שימוש מרבי בטכנולוגיות מידע ותקשורת לשיפור התפקוד, הניהול והפיקוח על מגוון מערכות ושירותים.

בעיריית נתניה התקיימה החלטה אסטרטגית להשקיע בהפיכתה של העיר נתניה לעיר חכמה וזאת באמצעות בנית תוכנית אב ויצירת מתודולוגיה מוסדרת לנושא מבוססת מדדים ומחוונים בין לאומיים. ניתוח צרכי התושב והשקעה באפיקים הטכנולוגים השונים לשיפור איכות חייו.

  • בניית תכנית אב לעיר חכמה.

  • ריכוז מידע בזמן אמת ויצירת כלים לניתוח ושיפור איכות השירות לתושב.

  • רישות אזורים נבחרים בעיר לרווחת התושב.

  • מדידת נתונים עירונים וייעול המערכת ולתושבים לצורך שקיפות.

  • ועוד...

​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}