שאלות ותשובות

 

 

קיבלתי מכתב בדואר שהוגשה בקשה להיתר. במה מדובר?קיבלתי מכתב בדואר שהוגשה בקשה להיתר. במה מדובר?https://new.netanya.muni.il/CityHall/Engineering/LicensingCenter/Pages/Q7.aspx ​החוק מחייב להודיע לבעלי זכויות בנכס על בקשה להיתר בנייה שהתקבלה לגבי הנכס, המכתב שקיבלת הינו במסגרת קיום חובה זו.
מהי תכנית שינויים בסמכות מהנדס העיר?מהי תכנית שינויים בסמכות מהנדס העיר?https://new.netanya.muni.il/CityHall/Engineering/LicensingCenter/Pages/Q6.aspx ​תכנית שינויים בסמכות מהנדס העיר היא תכנית שינויים להיתר בנייה קיים אשר טרם פג, כאשר הבנייה טרם הסתיימה. תכנית כזו ניתן להגיש רק במידה והיא עומדת בקריטריונים המפורטים בחוק.
אילו זכויות בנייה יש בנכס שלי?אילו זכויות בנייה יש בנכס שלי?https://new.netanya.muni.il/CityHall/Engineering/LicensingCenter/Pages/Q5.aspx ​מידע אודות זכויות הבנייה המותרות בנכס מסויים ניתן לקבל מהמחלקה למידע במינהל הנדסה בעיריית נתניה. יחד עם זאת, הדרך המהירה והיעילה ביותר היא לפנות לגורם מקצועי קרי, אדריכל אשר ילווה את הבקשה מראשיתה או לנסות לאתר את הנתונים באתר ה- GIS העירוני.​
כיצד באפשרותי לקבל היתר בנייה?כיצד באפשרותי לקבל היתר בנייה?https://new.netanya.muni.il/CityHall/Engineering/LicensingCenter/Pages/Q1.aspx ​על מנת לקבל היתר בנייה, יש לפעול באופן הבא לפנות לעורך בקשה (אדריכל, מהנדס, הנדסאי). עורך הבקשה ייפנה למחלקת מידע להיתר בעיריית נתניה ויזמין תיק מידע להיתר. לאחר קבלת תיק המידע, העורך יכין בקשה להיתר בהתאם לדרישות שפורטו בתיק המידע. עורך הבקשה יזין את פרטי הבקשה במערכת רישוי זמין (מערכת ממוחשבת של משרד הפנים). הבקשה תועבר לטיפול מחלקת רישוי במנהל הנדסה בעיריית נתניה.
כיצד מגישים בקשה לקבלת תיק מידע להיתר?כיצד מגישים בקשה לקבלת תיק מידע להיתר?https://new.netanya.muni.il/CityHall/Engineering/LicensingCenter/Pages/Q2.aspx ​הגשת בקשה לתיק מידע מתבצעת על ידי עורך בקשה מורשה בלבד באמצעות מערכת רישוי זמין באתר "שער המידע לרישוי ובנייה" ובכפוף להשלמת תנאי הסף להגשת בקשה למידע. תיק המידע להיתר משמש את המתכנן/ עורך הבקשה לצורך הכנת בקשה להיתר ומהווה אחד מתנאי הסף לקליטת בקשה להיתר. המידע יימסר במערכת רישוי זמין בתוך 30 ימי עבודה מיום אישור הבקשה לתנאי סף.
מהו לוח הזמנים להוצאת היתר בנייה?מהו לוח הזמנים להוצאת היתר בנייה?https://new.netanya.muni.il/CityHall/Engineering/LicensingCenter/Pages/Q3.aspx ​אומדן הזמנים לצורך הוצאת היתר בניה מחלק למספר שלבים שלב ראשון מידע להיתר- 30 יום. הגשת הבקשה להיתר בהתאם למסלול הבקשה, לאחר השלמת כל התנאי הסף על ידי עורך הבקשה שנקבו במידע להיתר. בקרה מרחבית - זמן הבקרה המרחבית נקבע בהתאם למסלול של הבקשה בקשה להיתר במסלול "מקוצר" 25 ימים לדיון. בקשה להיתר במסלול "מלא" ללא הקלות ושימושים חורגים- 45 ימים. בקשה להיתר במסלול "הקלות בשימושים חורגים" – 90 ימים. לאחר סיום תהליך בקרה מרחבית, הבקשה עוברת לדיון בוועדה בהתאם למסלול הבקשה להיתר לצורך קבלת החלטת הוועדה. תוקף ההחלטה הוועדה הינו שנתיים. בקרת התכן - פרק הזמן של שלב בקרת התכן באחריות עורך הבקשה למשך תוקפת החלטת הוועדה. אגרות התחייבויות ותשלומים – 10 יום. הפקת היתר בנייה – 5 יום.
האם נשארו אחוזי בנייה בבניין שלי?האם נשארו אחוזי בנייה בבניין שלי?https://new.netanya.muni.il/CityHall/Engineering/LicensingCenter/Pages/Q4.aspx ​על מנת לדעת כמה אחוזי בנייה נותרו בבניין מסוים, עלייך לפנות לבעל מקצוע מטעמך, אשר יבדוק את ניצול הזכויות בהתאם למצב העדכני בשטח ובהתאם להיתרי בנייה קודמים.​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}