הגשת תוכנית שינויים בסמכות מהנדס העיר

​סוגים של שינויים שניתן להתירם

אלה הם הסוגים של שינויים שניתן להתירם לפי תקנה 3, בכפוף לקיום האמור בפסקאות (1) עד (4) שבה, ובלבד שהמהנדס שוכנע שאין בשינוי פגיעה בעיצובו של הבניין:

 1. שינויים בצורתם ובמיקומם של חלקי בניין ושל שלד הבניין, שיש בהם, לדעת המהנדס, שיפור בתפקודיו של הבניין או בעיצובו;
 2. שינויים בחלוקה של שטחי הבנייה, אם אין בהם שינוי במספר הדירות; לענין תקנה זו, "דירה" - כהגדרתה בסעיף 145 לחוק;
 3. שינויים הטעונים היתר לפי סעיף 145 לחוק, בחלוקת השטחים הנועדים לחלקי השירות של הבניין, לפי תקנות חישוב שטחים, ובלבד -
  שלא יועברו השטחים שנועדו בהיתר להיות מתחת למפלס הכניסה הקובעת בבניין או מעליה;
  שסך כל השטח שמבוקש לשנותו, אינו עולה על 200 מטרים רבועים או חמישה אחוזים מכלל השטחים שנועדו בהיתר או בתכנית כשטחים למטרת שירות כאמור, הכל לפי הנמוך מביניהם;
 4. שינויים במספר הפתחים לבניין, במיקומם, בצורתם או בגודלם; 
 5. שינויים במיתקנים הטכניים החיצוניים של הבניין והוספה או גריעה מהם, ובלבד שאינם שטחים בנויים, והשינויים אינם פוגעים בתיפקוד הבניין ובתנאי הסביבה;
 6. שינויים בבליטות ובמעקים;
 7. שינויים בחמרי הבנייה ובגימור הבניין;
 8. שינויים במפלס הכניסה הקובעת לבניין ככל שהם מחוייבים, לדעת המהנדס, על פי שיקולים הנוגעים לגישה לבנין או לפיתוח השטח שמסביבו;
 9. שינויים בגובה כל קומה מקומות הבניין עד כדי 10 אחוזים, בדרך של הוספה לגובהה של קומה או גריעה ממנה, ובלבד שסך כל התוספות לא יעלה על 2 מטרים;
 10. שינויים בעבודות פיתוח בחצר הבניין, ככל שהם נוגעים לגבהים, למיקום שבילים, לרחבות, לחמרי גמר, גינון וכיוצא באלה;
 11. תוספת במספר המדרגות או גריעה ממנו, שינוי בצורתן או במידותיהן, בכבשים או במעקים ובלבד ששינויים אלה לא יפחיתו את אפשרויות השימוש, בידי נכים, באותם חלקי הבניין שמיתקנים כאמור נועדו לשרת.​

מסמכים רלוונטיים

נוהל הגשת תכנית שינויים בסמכות מהנדס העיר​, לעיון במסמך-הקליקו כאן.

טופס הצהרת מהנדס- להורדת המסמך- הקליקו כאן

​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 קישורי סיכום

מידע נוסף

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים