כיצד ניתן לברר אם עלי לשלם היטל השבחה לפני מכירת נכס?