מזהמים ומפגעים סביבתיים

​תעשיות ורישוי עסקים

חוק רישוי עסקים קובע פריטי רישוי הנדרשים באישור/בידיעה של המשרד להגנת הסביבה או האגף לאיכות הסביבה ברשות המקומית, זאת במטרה להגן על הסביבה מפני מפגעים העשויים להיגרם בפעילות העסק. בהתאם, תהליך קבלת רישיון עסק כרוך באישור עמידה בכמה תנאים הנקבעים בחלקם, על ידי המשרד להגנת הסביבה ובחלקם על ידי אגף איכות הסביבה ברשות המקומית.

מחלקת תעשיות ורישוי עסקים, שפכים, רעש ופניות הציבור באגף איכות הסביבה בעיריית נתניה אחראית להסדרה, בקרה ופיקוח על תנאי איכות הסביבה ברישיונות עסק ובהתאם היא הגוף המטפל בפריטי רישוי עסק הנדרשים בתנאים מאגף איכות הסביבה ברשות המקומית (ולא מהמשרד להגנת הסביבה). למידע נוסף לגבי רישוי עסקים בנתניה- הקליקו כאן​.

מפעלים שונים בנתניה נדרשים בתנאים ובפיקוח של המשרד להגנת הסביבה וחלקם אף נדרשים לקבל היתרי פליטה, בהתאם להוראות חוק אוויר נקי. מפעלים אלו מפוקחים ומנוטרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, בתיאום ובשיתוף מלא של אגף איכות הסביבה בעיריית נתניה. 

ממצאי ניטור ומדידות של המפעלים המפוקחים הפועלים בנתניה, מתפרסמים באתר העירוני, בהתאם להוראות חוק חופש המידע. לעיון בממצאי בדיקות איכות האוויר- הקליקו כאן.

כחלק מעבודת המחלקה מתקיים מעקב ובקרה בעסקים בנתניה על מנת לוודא כי אלה מיישמים את תנאי רישיון העסק הנוגעים לאיכות הסביבה. פעולות המעקב והבקרה כוללות גם סיורים וביקורות פתע. 

מחלקת תעשיות ורישוי עסקים, שפכים, רעש ופניות הציבור עוסקת גם במתן מענה לפניות ציבור על מטרדים סביבתיים מעסקים, ונציגיה מבצעים מדידות בשטח, מציגים לעסקים דרישות להסרת המטרדים ומבצעים אכיפה במידת הצורך, בתיאום עם פיקוח עירוני או עם המשטרה הירוקה.​

שפכים וקרקעות מזוהמות

מחלקת תעשיות ורישוי עסקים, שפכים, רעש ופניות הציבור מופקדת על פעולות הפיקוח והאכיפה לגבי טיפול בשפכים ובזיהומי קרקע. במסגרת זו פועלת המחלקה בתחומים הבאים:

 • פיקוח על מערכות שפכים במפעלי תעשייה
 • מתן הנחיות ואישורים לתוכניות טיפול קדם בשפכים
 • ניתוח ממצאי בדיקות שפכים ומתן הנחיות למפעלים
 • מתן הנחיות לטיפול בקרקעות מזוהמות, ליווי ופיקוח אחר סקרי קרקע ודיגומי קרקע, בתיאום מול המשרד להגנת הסביבה
 • פיקוח ואכיפה בנוגע לפעולות פינוי קרקעות מזוהמות. ​
ממצאי בדיקות זיהומי קרקע הנערכות בנתניה מתפרסמות באתר העירוני. לצפייה בממצאי בדיקות זיהומי קרקע- הקליקו כאן.

רעש

מחלקת תעשיות ורישוי עסקים, שפכים, רעש ופניות הציבור מטפלת במפגעי רעש בעיר נתניה, בתיאום ובסיוע של הפיקוח העירוני. פעילות המחלקה בנושא זה נעשית על פי חוק למניעת מפגעים-1961, תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)-1990 ותקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)- 1992, וחוק עזר לנתניה (מניעת רעש) -1988 בהתאם לסוג המפגע והשעות שבהן הוא מתרחש. 

מדידות רעש נעשות על ידי המחלקה בהתאם לצורך וכמענה לפניות הציבור. הבדיקות נערכות בדירות מגורים וכן במבנים אחרים, לאיתור ומדידת רעש הנשמע באופן קבוע (כגון: רעש ממכונות ייצור, מנועים, מפוחים של עסקים, פעילות במבני ציבור וכדומה). בנוסף ובמידת הצורך, נעשות מדידות לרעש הנשמע מאתרי בנייה ומכבישים ראשיים.

לצד ביצוע מדידות רעש אחראית המחלקה גם על הנושאים הבאים:

 • מתן הנחיות אקוסטיות לעסקים, למוסדות ציבור ולאחרים
 • בדיקת סקרים אקוסטיים ואישורם
 • פיקוח ואכיפה על יישום המלצות אקוסטיות 
 • עמידה ברמות הרעש בתקן המותר.​

פניות הציבור

מחלקת תעשיות ורישוי עסקים, שפכים, רעש ופניות הציבור ממונה על ריכוז פניות הציבור המגיעות לאגף לאיכות הסביבה בעיריית נתניה.

האגף נותן מענה לפניות המגיעות אליו ישירות או באמצעות המוקד העירוני, מוקד סביבה וכוחות חירום והצלה. המענה ניתן במגוון נושאי סביבה לרבות רעש, ריח, איכות אוויר, אסבסט, שפכים, קרינה וכד'.

נציגי האגף השונים מבצעים סיורים וביקורות במוקדי הפניות ופועלים למתן הנחיות, הסרת המטרד או ביצוע אכיפה.​

​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים