רישוי עסקים, מכרזים ושילוט

הליך רישוי עסקים בעיריית נתניה

בקשה לרישיון עסק יש להגיש במקרים הבאים: הקמת עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת ויציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת וביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח העסק, שינוי שם חברה אצל רשם החברות או מכירת הזכויות לחברה אחרת.

 

 

נותני שירות באגף רישוי עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7939&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93נותני שירות באגף רישוי עסקים02/11/2020 13:46:00
נותני שירות באגף רישוי עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7940&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93נותני שירות באגף רישוי עסקים02/11/2020 13:46:00
נותני שירות באגף רישוי עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7941&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93נותני שירות באגף רישוי עסקים02/11/2020 13:47:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7942&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:51:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7913&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:46:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7914&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:47:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7915&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:47:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7916&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:48:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7917&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:50:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7918&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 12:50:00
עמדת מידע במשרדי אגף רישוי עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7925&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93עמדת מידע במשרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 13:02:00
משרדי אגף רישוי עסקיםhttps://new.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7926&RootFolder=/DocLib/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93משרדי אגף רישוי עסקים02/11/2020 13:01:00

 

 

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

   שאלות ותשובות

   

   

  היתר מזורז א'היתר מזורז א'https://new.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/expeditedpermita.aspx ​​הגשת תצהיר, קבלת היתר מזורז ל 180- ימים רק אחרי תקופת בדיקה של נותני האישור ולאחר מכן קבלת רישיון.
  היתר מזורז ב'היתר מזורז ב'https://new.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/expeditedpermitb.aspx ​קבלת היתר מזורז ל 180- ימים מייד לאחר הגשת התצהיר ולאחר מכן קבלת רישיון.
  הליך רישוי רגילהליך רישוי רגילhttps://new.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/Regularprocedure.aspx ​קבלת רישיון תקופתי בגמר תהליך הרישוי.
  היתר זמניהיתר זמניhttps://new.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/TemporaryPermit.aspx ​היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון, וזאת באישור נותני האישור.
  רישיון זמנירישיון זמניhttps://new.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/Temporarylicense.aspx ​רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (לדוגמה קרקס). תוקף הרישיון הינו פחות משנה. הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברישיון לצמיתות ומרישיון תקופתי, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת.
  רישיון לצמיתותרישיון לצמיתותhttps://new.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/Permanent-license.aspx ​רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.​
  היתר זמני, בעקבות הרפורמההיתר זמני, בעקבות הרפורמהhttps://new.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/Temporarypermit2.aspx אפשרות לתת היתר זמני לשנתיים בנסיבות מוצדקות. בשלב הראשון יינתן היתר זמני לתקופה של עד שנה. תקופה זו ניתנת להארכה בשנה נוספת אם רשות הרישוי מצאה נסיבות המצדיקות זאת.
  כפל רישיוןכפל רישיוןhttps://new.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfo/Pages/Duplicatelicense.aspx כפל רישיון ניתן לבעל עסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו והוא בתוקף אבד או נפגם (נשרף/נרטב וכד'). הנפקת כפל רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי.