היתרים נלווים

​היתרי לילה

 • על פי חוק עזר לנתניה (פתיחת עסקים וסגירתם), תשי"ח – 1957 קובע כי ראש העירייה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לתת היתר לילה למסעדה, בית קפה או מזנון
 • היתר לילה יינתן לבית אוכל בעל רישיון עסק או נמצא בהליך רישוי תקין ואינו גורם להפרעה לשכנים
 • ההיתר יינתן על פי מדיניות העירייה.
אחת מעובדות אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה

היתר להצבת שולחנות וכסאות בשטח המדרכה

מידע כללי

 • חוק העזר לנתניה שמירת הסדר והניקיון התשמ"ג 1982 קובע כי ראש העירייה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות, לצרכי מסעדה, בית קפה או מזנון, בצורה ובמידות שנקבעו בידי ראש העיריה, ורשאי ראש העיריה להתנות בהיתר תנאים, לשנותם, להתלותם או לבטלם.
 • בעד היתר תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה אשר בחוק העזר
 • היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 במרס שלאחר נתינתו
 • מי שניתן לו היתר חייב למלא אחר התנאים שבו.

תנאים להגשת בקשה להיתר

 • העמדת כיסאות ושולחנות ניתנת אך ורק לבתי אוכל, בתי קפה ומסעדות
 • מגיש הבקשה מחזיק ברישיון עסק, רישיון זמני או היתר לניהול עסק
 • התקיים הליך תקין לקבלת רישיון עסק
 • הוגשה בקשה לקבלת היתר בצירוף תרשים מקום העמדת הכיסאות והשולחנות.

תנאים לקבלת היתר

 • מתקיים רוחב חופשי למעבר להולכי רגל, של 2 מטרים לפחות
 • חל איסור על ציפוי או הגבהה של המדרכה בכל דרך שהיא ואין לעשות שינוי בריצוף ואו במדרכה העירוני
 • רוחב שטח הישיבה לא יעלה על מחצית מרוחב המדרכה ויותיר לפחות מרחב 2 מטרים להולכי רגל.​

הגשת בקשה להיתר

 • בקשה להיתר כיסאות שולחנות יש להגיש תוגש במשרדי האגף לרישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה
 • הבקשה תוגש על טופס לו יצורף תרשים בו יצויינו מכשולים קיימים במדרכה כגון עץ/רמזור, תחנת אוטובוס והמרחק אליהם משטח הישיבה. 

סגירת חורף

פעילות זמנית במדרכה

 • הצבת פרגודים – סגירת חורף זמנית של שטח הצבת שולחנות וכסאות, אשר יותקנו החל מ- 1 באוקטובר ויוסרו עד ה- 30 באפריל.
 • סגירת החורף היא התחום המוגדר הזמני של בית העסק לצורך הסעדה בלבד ולפי סידור מוסכם של שולחנות וכסאות על המדרכה.
 • אין לחבר את סגירת החורף לגגון השילוט של בית העסק
 • הרוחב חופשי למעבר הולכי רגל – בין סגירת החורף לחזית העסק, לא יפחת מ– 2 מטרים
 • במדרכות ברוחב 6 מטרים ומעלה רוחב המעבר החופשי לא יפחת מ- 2.5 מטרים
 • גבולות סגירת החורף יקבעו לפי רוחב חזית בית העסק, המרחב שבין עמודי תאורה, עצים, ערוגות בנויות, פחי אשפה, עמודי שילוט, ריהוט רחוב, ארונות חשמל, בזק, תיבות דואר. אין לכלול אביזרים אלה בתחום סגירת החורף
 • גלישה מעבר לתחום חזית בית העסק תעשה בהסכמה בכתב מהעסק השכן
 • עם הגשת הבקשה לרישיון בתי אוכל רצוי להכין תרשים של שטח ההיתר להצבת שולחנות וכיסאות וכן תכנית להצבת פרגוד, לאחר בדיקת תכניות להיתר השולחנות והכיסאות
 • בתרשים נדרש לציין מכשולים הקיימים במדרכה כגון עץ/רמזור, תחנת אוטובוס והמרחק אליהם משטח הישיבה
 • רוחב שטח הישיבה לא יעלה על מחצית מרוחב המדרכה ויותיר לפחות מרחב של 2 מטרים להולכי רגל
 • הפרגודים בבתי אוכל מיועדים לסגירה זמנית של שטח הצבת השולחנות וכסאות שאושר בהיתר
 • הצבת הפרגוד מחייבת קבלת היתר חדש מדי שנה וטרם הצבתו.

מבנה הפרגוד

 • מחומרים קלים ועמידים
 • זכוכית שקופה לפחות 90%
 • קונסטרוקציה מאלומיניום מאולגן או צבוע.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

טופס בקשה לקבלת היתר להצבת כסאות ושלחנות טופס בקשה לקבלת היתר להצבת כסאות ושלחנות https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing%206.docxבקשה לרישיון להצבת שולחנות וכיסאות, לפי חוק עזר נתניה (שמירת הסדר והנקיון) התשמ"ג- 1982
טופס בקשה לקבלת היתר לילה להפעלת עסקטופס בקשה לקבלת היתר לילה להפעלת עסקhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing%205.docxבקשה להיתר לפתיחת העסק מעבר לשעות הפתיחה המותרות, לפי חוק עזר נתניה (פתיחת עסקים וסגירתם) התשי"ח- 1957
טופס בקשה לקבלת היתר לסגירת חורףטופס בקשה לקבלת היתר לסגירת חורףhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing8.docxבקשה לרשיון להצבת סגירת חורף, לפי חוק עזר נתניה (שמירת הסדר והנקיון) התשמ"ג- 1982 בהתאם להנחיות שבטופס
טופס בקשה לרישיון להצגת שלט טופס בקשה לרישיון להצגת שלט https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing7.docxטופס בקשה רשיון להצגת שלט, לפי חוק עזר נתניה (שילוט), תשע"ח– 2018 בהתאם להנחיות הבאות:
טופס הגשת תצהיר לקבלת היתר מזורזטופס הגשת תצהיר לקבלת היתר מזורזhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Business%20Licensing9.docxתצהיר של המבקש היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים